ครม.อนุมัติเยียวยาแรงงานใน-นอกระบบ!?!เพิ่ม3จว.แดงเข้ม แรงงาน1.3ล้านคนพร้อมนายจ้างได้หมด ตรวจวันรับเงินผ่านช่องทางไหนบ้าง?

474

วันนี้ที่ประชุมครม.อนุมัติเยียวยาอีก 3 จังหวัดสีแดงเข้มตามประกาศ ศบค.ได้แก่จังหวัด ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา  ด้าน“สุชาติ” เผยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีแรงงาน ม.33 มากกว่า 1 ล้านคน นอกระบบอีกกว่า 3 แสนคนคาดดำเนินการได้ทันที

วันที่ 20 ก.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากที่บ้าน เพื่อเป็นการลดจำนวนเจ้าหน้าที่และลดการเดินทางตามมาตรการของรัฐ

การประชุมครม.วันนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติมาตรการเยียวยาช่วยเหลืออีก 3 จังหวัดที่ถูกประกาศให้ล็อกดาวน์เพิ่มเติม คือจ.ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการล็อกดาวน์ และเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพิ่มอีก3 จังหวัดนั้น ทำให้ต้องมีการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือแรงงานทั้งในและนอกระบบประกันสังคมในพื้นที่ดังกล่าวจากเดิมที่ ครม.เคยอนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาแรงงาน 9 กลุ่มธุรกิจ วงเงิน 30,000 ล้านบาท ในขณะที่การช่วยลดค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟฟ้าวงเงิน 12,000 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือทั้งประเทศอยู่แล้ว

ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการเยียวยา 9 ประเภทได้แก่1.กิจการก่อสร้าง 2.กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 4.บริการด้านอื่นๆ 5.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่ง และการขายปลีก 6.การซ่อมยานยนต์ 7.สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ 9.สาขาข้อมูลข่าวสาร

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ข้อมูลแรงงานใน 3 จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีแรงงานทั้งในและนอกระบบจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในระบบประกันสังคมตาม ม.33 รวม 1 ล้านคน โดยชลบุรีมากที่สุด 7 แสนคน รองลงมาพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเทรา รวมกันมากกว่า 3 แสนคน 

สำหรับมาตรการเยียวยาใน 3 จังหวัด จะมีรูปแบบที่ ครม.อนุมัติ คือ การเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบ โดยในระบบประกันสังคมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มแรงงาน,ลูกจ้าง ม.33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน10,000 บาทจะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

2.ผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน อัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือนทั้งนี้นายจ้างที่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.มีประมาณ 6 แสนคน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา เช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

3.ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 สัญชาติไทยที่ยังประกอบอาชีพจะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน 

ด้านผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 สัญชาติไทย ที่ยังประกอบอาชีพให้เตรียมหลักฐานลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม. 40 ภายในเดือน ก.ค.นี้ เพื่อรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

รมว.แรงงานกล่าวว่า”สำหรับลูกจ้างได้เข้าตรวจสอบสิทธิ ในเว็บไซต์ประกันสังคมที่ www.sso.go.th แล้วผลระบุว่าไม่ได้รับสิทธิ ขอแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่ 28 ก.ค.2564ย้อนหลังไปมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทุกคน”