“หมอยง” เผยข่าวดี การทดลองวัคซีนโควิด ลุ้นเดือนหน้าประกาศผลระยะสุดท้าย ใช้ครั้งเดียวป้องกันได้ ผลข้างเคียงต่ำ

1915

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ “โควิด-19” ดังนี้…

วัคซีนโควิด-19 การศึกษาระยะสุดท้ายแบบสมบูรณ์ คงจะมีผลประกาศออกมาในเดือนหน้า เชื่อว่าหลายตำรับของวัคซีน มีประสิทธิภาพสูง
วัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคในอุดมคติ จะต้องประกอบไปด้วย
ให้เพียงครั้งเดียวก็ป้องกันโรคได้
อาการข้างเคียงต่ำ
เก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นที่ยอมรับของประชาชน
และต้นทุนการผลิตต่ำหรือราคาถูก

วัคซีนโควิด-19 ที่ประกาศผลเบื้องต้นตำรับแรก เป็น mRNA วัคซีนของ บริษัท “ไฟเซอร์ อิงค์” กับ “ไบโอเอ็นเทคฯ” ที่แถลงออกมาถึงประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน
วัคซีนที่เป็น RNA จะถูกทำลายได้ง่ายโดยธรรมชาติ การเก็บรักษาจึงต้องใช้อุณหภูมิเย็นจัดถึง -70 องศาเซลเซียส และเมื่อละลายมาที่ 2-8 องศาเซลเซียสแล้วจะต้องรีบใช้ใน 4-7 วัน

เช่นเดียวกันกับวัคซีนที่เป็นไวรัสเชื้อเป็น หรือไวรัสเวกตอร์ ก็จำเป็นที่ต้องเก็บแช่เย็นจัด ยกเว้นสามารถทำเป็นรูปผงแห้ง เช่นวัคซีนหัด ก็จะสามารถเก็บได้ที่ 4 องศาเซลเซียส ได้
แต่ถ้าเป็นวัคซีนโควิด-19 เชื้อตายอย่างที่จีนผลิต ก็จะสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้

ดังนั้นนอกจากดูประสิทธิภาพของวัคซีนแล้ว ราคาและการเก็บรักษา และการขนส่งเพื่อไปให้กับผู้รับบริการ จะมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าประสิทธิภาพของวัคซีน
ถ้าวัคซีนต้องเก็บที่ -70 องศาเซลเซียส ความสามารถและการเก็บของประเทศไทย ความเป็นไปได้จะน้อยมาก
เพราะขณะนี้ที่ศูนย์ใช้ตู้เย็น -70 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างราคาตู้เย็นยังเท่ากับรถยนต์ 1 คันทีเดียว