สหรัฐโดนบ้างแล้ว ?!? องค์กรพิทักษ์ข้อมูลบุคคลออสเตรียร้องEUฟ้อง‘เฟซบุ๊ก-กูเกิล’ ละเมิดกม.ส่งข้อมูลให้USAล้วงตับ

965

องค์กร None of Your Business (NOYB) ซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลของออสเตรีย ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU) ให้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเฟซบุ๊ก กูเกิล และแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) และบริษัทด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆ ของสหรัฐรวมกว่า 100 รายในข้อหาละเมิดกฎหมายของ EU ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวแทนองค์กร NOYB กล่าวว่า บริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐเหล่านี้กระทำการละเมิดกฎหมายของ EU ด้วยการส่งข้อมูลของผู้ใช้งานในยุโรปไปยังสหรัฐ เช่น NSA โดยไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ  หลังจากที่ไม่นานมานี้ ศาล EU ได้มีคำสั่งยกเลิกกรอบความตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง EU และสหรัฐ (EU-US Privacy Shield)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ปี 2559 EU และสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนข้อมูลระหว่างกันซึ่งเรียกว่า “EU-U.S. Privacy Shield” โดยภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าวนั้นกำหนดให้บริษัทสหรัฐต้องดำเนินการตอบและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องจัดให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ หน่วยงานและองค์กรของสหรัฐจะต้องกำหนดข้อจำกัดที่ชัดเจนในการสอดส่องข้อมูล สร้างวิธีป้องกัน และตรวจสอบการสอดส่องข้อมูลของภาครัฐโดยมิชอบ ขณะที่ข้อยกเว้นในการสอดส่องข้อมูลนั้น จะต้องกระทำอย่างจำกัด ตามความจำเป็นและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 ศาลยุโรปได้ตัดสินยกเลิกกรอบข้อตกลง “EU-U.S. Privacy Shield” เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรอบข้อตกลงดังกล่าวไม่มีศักยภาพมากพอที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของชาวยุโรปจากการสอดส่องโดยสหรัฐ

https://europost.eu/en/a/view/austrian-data-privacy-group-targets-us-tech-firms-30498