เลขาปธ.สภาฯ เปิดเผย มีประชาชนจำนวนมาก ขอถอนตัวสนับสนุน ร่างแก้รธน.ฉบับไอลอว์

5547

นายสมบูรณ์ เลขาฯประธานสภา ได้เปิดเผยแล้วว่า มีผู้ขอถอนตัวจากการสนับสนุนการแก้ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 783 คน

ในวันที่ 13 พ.ย.63 ได้มีรายงานว่า “นายสมบูรณ์​ อุทัยเวียนกุล” เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผย หลังจากที่ได้ครบกำหนดการตรวจสอบรายชื่อประชาชน ที่ลงชื่อสนับสนุนการยื่นแก้รัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์

ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยแล้วว่า มีประชาชนที่ได้ลงชื่อ จำนวน 783 คน ได้ขอถอดถอนรายชื่อออกจากการร่วมสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ทำให้ในขณะนี้มียอดคงเหลืออยู่ที่ 98,041 รายชื่อ ซึ่งก็ยังถือว่าครบเกณฑ์ ตามมาตรา 256 ว่าด้วยการเข้าชื่อประชาชนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ ยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน เสนอให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา บรรจุญัตติไว้ในระเบียบวาระ และให้รัฐสภาพิจารณาในวันที่ 17 พ.ย.