NGO เกาหลีใต้ ประกาศสนับสนุนม็อบ แทรกแซงกดดัน “สถานทูตไทย” ในเกาหลีใต้

3817

พวกจุ้น มาอีกแล้ว!?! NGO เกาหลีใต้ ประกาศสนับสนุนม็อบ แทรกแซงกดดัน “สถานทูตไทย” ในเกาหลีใต้!?!

จากกรณีที่ในขณะนี้ได้มีการชุมนุม ของกลุ่มคณะราษฎร 2563 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 14-15 ต.ค.63 และมีแกนนำจำนวนมากกระทำความผิดตามกฎหมาย จนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ล่าสุดในวันที่ 16 ต.ค.63 ได้มีรายงานว่า Korean Solidarity for Overseas Community Organization หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิด้านที่อยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้ ออกมาทำกิจกรรมชู 3 นิ้ว กดดัน สถานทูตไทยในเกาหลีใต้

 

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว องค์กรนี้มักขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิด้านที่อยู่อาศัย และ คุณภาพชีวิตของคนยากจนในประเทศเกาหลี จึงได้มีการตั้งคำถามกันเป็นอย่างมากว่า เหตุใดจึงมาขับเคลื่อนกดดัน แทรกแซงการเมือง นอกประเทศ หรือกำลังเป็นเครื่องมือให้ใครอยู่กันแน่