กางบัญชีทรัพย์สินฯพิธา ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน! มีของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วย??

2606

จากที่เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตส.ว.ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แล้วพบหลายประเด็นที่น่าสงสัย อันเป็นเหตุต้องร้องขอให้ป.ป.ช.ตรวจสอบในวันที่ 9 สิงหาคมตามมาตรา 114 นั้น

สำหรับกรณีนี้นายเรืองไกร เปิดเผยว่า นายพิธา แจ้งว่ามีคู่สมรส และคู่สมรสเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง แต่นายพิธา กลับไม่แสดงรายได้ รายจ่าย หรือหุ้น ของคู่สมรสต่อ ป.ป.ช. ทั้งยังได้นำอาคารของน้องชายมูลค่า 15,000,000 บาท มาแสดงในบัญชีทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งในทางบัญชีควรตรวจสอบว่า ทรัพย์สินรวมที่แจ้งสูงเกินจริงหรือไม่

“นอกจากนี้นายพิธา แจ้งที่ดินรายการหนึ่งว่า เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งแปลกมาก เพราะนายพิธาไม่น่าจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้ แม้จะไม่ได้แจ้ง เลขที่ เนื้อที่ และมูลค่าไว้ก็ตาม แต่การแสดงรายการที่ดินเช่นนี้ อาจเข้าข่ายแจ้งข้อความโดยไม่ตรงความจริงหรือไม่”

อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูธ ได้ตรวจสอบต่อไปถึงกรณีนายพิธา พบว่าเว็บไซต์ ไทยพับลิก้า https://thaipublica.org/2019/09/mp-report-assets-and-liabilities-20-9-2562/ ได้เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส.ไว้โดยการเปิดเผยของคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ส.ส.เข้ารับตำแหน่งได้แสดงบัญชีทรัพย์สินฯต่อปปช.

สำหรับเนื้อหาที่เว็บไซต์ ไทยพับลิก้า ได้เผยแพร่ไว้ มีเนื้อหาระบุว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. จำนวน 80 รายได้แก่ กรณีเข้ารับตำแหน่ง 79 ราย และพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย

โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในขณะนั้น แจ้งชื่อคู่สมรส นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าปัจจุบันตัวเองและคู่สมรส ได้มีข้อพิพากปัญหาฟ้องหย่าต่อกันอยู่ และได้แยกกันอยู่เป็นเวลาระยะหนึ่ง โดยมิได้จดทะเบียนหย่าแต่อย่างใด ทำให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้ไม่อาจเป็นไปตามปกติได้ โดยได้แจ้งขอความร่วมมือกับคู่สมรสให้ทราบแล้ว แต่หาได้รับความร่วมมือไม่

“ทำให้ไม่ทราบได้ว่ารายการทรัพย์สินของคู่สมรสและทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นายพิธา ประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงไม่อาจยื่นบัญชีทรัพย์สินของทั้งคู่ครบถ้วนตามความเป็นจริง ดังนั้น จึงได้ยื่นตามแต่ที่ได้ค้นพบและปรากฏในเอกสาร รวมถึงที่พบในสื่อออนไลน์ต่างๆ”

นายพิธา แจ้งทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส 137,785,190 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายพิธา 126,405,190 บาท ของคู่สมรส 11,180,000 บาท หนี้สิน 22,954,064บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 114,831,126 บาท โดยมีรายจ่ายจำเป็น เช่น ค่าเล่าเรียนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 200,000 บาท, ค่าใช้จ่ายของบุตร 480,000 บาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินของนายพิธา

ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 18,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 60,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 30,284,477 บาท โดยแจ้งทรัพย์สินอื่นๆ เช่น กระเป๋า 8 ใบ 1,090,000 บาท เครื่องเพชร 1 ชุด 3,000,000 บาท นาฬิกา 9 เรือน 7,240,000 บาท เสื้อสูทและเสื้อผ้าลำลองยี่ห้อต่างประเทศ 15 ตัว 1,400,000 บาท เปียโน 1 ตัว 500,000 บาท กีตาร์ 3 ตัว 50,000 บาท ปากกา 1 ด้าม 200,000 บาท