โซเชียลแฉหลักฐาน อาจารย์มธ. ได้รับเครื่องราชฯ เคยโพสต์จะล้มเจ้า ปชช.จี้ต้นสังกัดถอดชื่อ เปลี่ยนเสนอคนที่เหมาะสม!

803

สืบเนื่องจากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทาน “เครื่องราชอิสริยาภรณ์”อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์”อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี 2564 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 15,242 ราย

ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จํานวน 14,707 ราย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายสําหรับบุคคลบางประเภทจํานวน 535 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้พบว่านายเคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีแนวร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามนิ้ว และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เป็นหนึ่งในผู้มีรายชื่อได้รับพระราชทาน “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ต่อมาในโลกโซเชียล ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ในการที่อาจารย์คนนี้ มีแนวคิดหนุนม็อบ ล้มเจ้า เพราะเคยโพสต์ข้อความ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระบุว่า “ปีนี้ล้มเหลว ปีหน้าล้มเจ้าค่ะ” โดยในโลกโซเชียลได้คอมเม้นต์ว่า ทำไมเครื่อง​ราชฯ ก็จะเอา เจ้าก็จะล้ม คนอะไร ,ใครเสนอให้นะครับมธ.ใช่มั้ย ? บางคอมเม้นต์ก็อยากให้ต้นสังกัดมหาวิทยาลัยถอดเสนอรายชื่อว่าจะให้อาจารย์คนนี้รับเครื่อราชฯ หาคนที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากเคยมีการเผยแพร่ระเบียบการยื่นขออยู่แล้ว ว่าผู้ที่จะได้รับเครื่องราชฯนั้น ต้องประพฤติดี ปฏิบัติงานราชการ และปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ดีอย่างยิ่ง

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!