อัยการยื่นฟ้อง “รุ้ง-แอมมี่” ชุมนุม 5 แยกลาดพร้าว รอบนี้อ่วมหนัก หลายกระทง

1656

โดนอีกยังไม่หมด!? อัยการยื่นฟ้อง “รุ้ง-แอมมี่” ชุมนุมปราศรัย 5 แยกลาดพร้าว หลายกระทง ขณะศาลฯประทับฟ้องหมายเลขดำ!

ในวันที่ 26 พ.ย.64 พนักงานอัยการสำนักคดีศาลแขวง 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล อายุ 22 ปี และนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ อายุ 32 ปี หรือแอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์ เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิด ฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่แจ้งผ่อนผันกำหนดเวลาก่อนเริ่มการชุมนุม

ร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548, ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรไม่ได้รับอนุญาต

ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่จำเป็น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 385 พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมฯ

ซึ่งการชุมนุมที่ห้าแยกลาดพร้าวในวันที่ 27 พ.ย.63 เกิดขึ้นตามนัดหมายของกลุ่ม “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของกลุ่ม “ราษฎร” เพื่อ “ซ้อมต้านรัฐประหาร” ก่อนประกาศยุติกิจกรรมในเวลา 22.27 น. ในระหว่างนั้นได้มีการปราศรัยของ นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือ “ครูใหญ่” แกนนำกลุ่มราษฎร , นายอานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มราษฎร , ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง , นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน และนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ร่วมด้วย