ข้าวไทยส่อแววสดใส!! จีนประกาศขึ้นทะเบียนผู้ผลิต 93 รายสั่งซื้อแล้ว 10 เดือน 4 แสนตัน

1212

ชาวนาไทยมีโอกาสได้เฮอีกครั้ง  กรมวิชาการเกษตรผลักดันจีนขึ้นทะเบียนโรงสีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไทยสำเร็จ หลังรอกว่า 4 ปีจีนให้โควตารอบ 2 ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก 46 ราย เผยยอดรวมผู้ผลิตผ่านขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนพุ่งแตะ 93 ราย 10 เดือนส่งออกไปแดนมังกรแล้วกว่า 4 แสนตัน ขณะที่ภาพรวมส่งออกข้าวไทยมีแววสดใส ผู้ส่งออกมั่นใจสิ้นปีตามเป้า 6 ล้านตันปี’65 แตะ 7 ล้านตันแน่นอน

 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว โดยผู้ส่งออกข้าวไปจีนทุกรายต้องส่งออกข้าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีรายชื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีนแล้วเท่านั้น  ซึ่งจีนได้ส่ง “มาตรฐานการขึ้นทะเบียน” ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวเบื้องต้นก่อนเสนอรายชื่อให้จีนพิจารณาและส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินที่ไทยโดยในปี 2559 กรมวิชาการเกษตรได้ส่งรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยให้จีนเข้ามาตรวจประเมินชุดที่ 1 จำนวน 60 ราย  ซึ่งผ่านการตรวจประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนกับจีนรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 กรมวิชาการเกษตรได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยชุดที่ 2 จำนวน 46 รายให้จีนส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมิน แต่เนื่องจากจีนเกิดการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรใหม่จึงยังไม่พร้อมส่งคณะเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินที่ไทย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้พยายามผลักดันในทุกช่องทางให้จีนเพิ่มจำนวนผู้ผลิตข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากจีนเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ส่งออกข้าวของไทย โดยได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตชุดที่ 2 จำนวน 46 รายดังกล่าวกลับไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2562 

 

หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไทยจำนวน 46 รายดังกล่าว ไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งได้ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนมาโดยตลอด  

 

โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ว่าหน่วยงาน GACC ของจีนแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวชุดที่ 2 ของไทยจำนวน 5 รายเพื่อเป็นตัวแทนการตรวจประเมินผ่านทางช่องทางวีดิโอคอน เฟอเรนซ์  โดยการสุ่มตรวจจะเน้นมาตรการความปลอดภัยอาหาร  ศัตรูพืช  และมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามคู่มือของ FAO และ WHO

“วันนี้เราได้รับแจ้งข่าวดีจากจีนว่า ผลการสุ่มตรวจ 5 ตัวแทนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทย ได้ผ่านการพิจารณาจากจีนแล้ว  ส่งผลให้ในรอบ 2 นี้มีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่สามารถส่งออกไปจีนได้รวมทั้งหมด 46 ราย  ซึ่งเป็นความพยายามของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ติดตามและผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวเพิ่มเติมมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว โดยขณะนี้จีนขอให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทยให้เหลือเพียงบัญชีรายชื่อเดียวโดยนำรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในรอบแรกจำนวน 49 ราย กับชุดที่ 2 จำนวน 46 ราย มาผนวกรวมกัน

อย่างไรก็ตาม มีบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปข้าวในชุดแรกจำนวน 2 รายได้ย้ายที่ตั้งโรงงานทำให้พ้นสภาพการขึ้นทะเบียนจึงเหลือบัญชีรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนทั้ง 2 ชุดดังกล่าวรวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย”  

นด้านภาพรวมของการส่งออกข้าว นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 ไทยส่งออกข้าวปริมาณรวม 4.59 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 81,740 ล้านบาท แง่ปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน 1.3% แง่มูลค่าลดลง 12.8% ตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน โดยการส่งออกข้าวไทยกลับมาฟื้นตัว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และดีขึ้นมาเป็นลำดับ 

และช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีปัจจัยบวกช่วยสนับสนุนให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้น จากการที่เงินบาทอ่อนค่าลง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน เป็นต้นมา ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยสามารถแข่งขันกับราคาส่งออกข้าวจากประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และกรมได้เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

นางมนัสนิตย์ กล่าวต่อว่า จากปัจจัยบวกต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้ในขณะนี้การส่งออกข้าวไทยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการส่งออกข้าวเดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2564 และล่าสุดวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ มีปริมาณ 618,832 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ล้านตัน

ฝ่ายเอกชน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีความเห็นสอดคล้องว่าการส่งออกข้าวช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์เงินบาทอ่อนค่าลงจากต้นปีที่ค่าเงินอยู่ที่ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาจนปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปี ทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น คำสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้น

นายชูเกียรติ กล่าวว่า “ตัวเลขส่งออกข้าวช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 6 ล้านตันในปีนี้ และจะสูงขึ้นในปีหน้าอยู่ที่ 7 ล้านตัน ”