บัตร2ใบล่มแน่! อนุทิน ปล่อยส.ส.ภูมิใจไทยฟรีโหวต ลั่นจุดยืนพรรคชัดคงบัตรใบเดียว?

1770

บัตร2ใบล่มแน่! อนุทิน ปล่อยส.ส.ภูมิใจไทยฟรีโหวต ลั่นจุดยืนพรรคชัดคงบัตรใบเดียว?

จากกรณีที่ทางด้านของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภา ส.ส.และ ส.ว. เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา เรื่องการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ส.ส.จากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบและเปลี่ยนระบบการคิดคะแนนผลการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 10 ก.ย.นี้ ซึ่งจะต้องเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภากึ่งหนึ่งขึ้นไป และในจำนวนดังกล่าวนั้นต้องใร สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือต้องไม่น้อยกว่า 84 เสียง

ล่าสุด วันนี้ (7 กันยายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์แนวทางการการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามของพรรคในวันที่ 10 ก.ย. ว่า เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.จุดยืนของพรรคภูมิใจไทย หากจะแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ไช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองหลักมีอยู่แค่นี้

“ส.ส.พรรคภูมิใจไทยมีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจได้ว่าจะโหวตแบบไหน เพราะเรื่องรัฐธรรมนูญไปบังคับกันไม่ได้”

โดยเมื่อวานนี้ (6 กันยายน 2564) นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้เปิดเผยผ่านที่ประชุมร่วมว่า ตั้งแต่การพิจารณาวาระ 2 มีสัญญาณอยู่แล้วถ้าวันนั้นไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในบางบทหรือบางมาตรา เชื่อว่าอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาในวันนั้น ทางกมธ.แก้รัฐธรรมนูญจึงมีการปรับปรุงแก้ไขกันในตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มการประชุม ถือเป็นสัญญาณหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก่อนที่จะมีการลงคะแนนสังเกตได้ว่า ส.ว.งดออกเสียงเป็นจำนวนมาก แม้ว่าส.ว.ส่วนหนึ่งจะไม่ลงคะแนน เขาก็ชนะอยู่แล้ว เพราะเป็นการใช้เสียงข้างมากปกติ ดังนั้น ส.ว.ส่วนใหญ่จึงวางท่าทีแบบกลางๆ ไว้ และตัดสินใจอีกครั้งในวันที่ 10 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ นายวันชัย ยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่า หลังจากที่ได้มีการลงคะแนนในวาระ 2 ทางด้านของ ส.ว. ก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นเรื่องของพรรคการเมือง และนักการเมืองล้วนๆ ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น เราเห็นว่า หากระบบแบบนี้มีข้อบกพร่อง และย้อนรอยกลับไปตั้งแต่ปี 40 ไม่ได้ต้องการแก้ไขเพื่อเดินหน้า แต่เป็นการแก้ถอยหลัง ซึ่งทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนของกลุ่ม ส.ว. โดยมีรายละเอียดว่า ยังค่อนข้างชัดเจนเชื่อว่าในวันที่ 9 ก.ย. จะมีความชัดเจน แต่เท่าที่ตนติดตามมาโดยตลอดมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอาจจะไม่รับร่างครั้งนี้ก็ได้

สำหรับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย ในการแก้ระบบการเลือกตั้งให้เป็นบัตรสองใบนั้น ทางนายอนุทินเคยให้สัมภาษณ์ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วย และคงไม่สนับสนุน เพราะของเดิมดีอยู่แล้วไปแก้ทำไม นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (มาตรา 83 และ 91) ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา ซึ่งเป็นการแก้ไขรายมาตราในวาระที่ 2 หลังจากคณะกมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งแนวทางของพรรคภูมิใจไทย ยึดหลักการ และจุดยืน เหมือนเดิมตั้งแต่ต้น โดยยืนยันเจตนารมณ์การแก้ไขที่เราสนับสนุนให้แก้ไขได้ เราเสนอให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งเป็นเรื่องเก่า และร่างฉบับนั้นไม่สามารถเดินหน้าสำเร็จได้