ศบค. อนุญาต 6 กลุ่ม เดินทางเข้าไทย คาดมีจำนวนกว่า 1 แสนคน

4250

ศบค.ไฟเขียว เปิดเผยถึงมติอนุมัติ การเดินทางเข้าประเทศไทย 6 กลุ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยคาดว่ามีมากกว่า 1 แสนคน

ล่าสุดในัวนที่ 28 ก.ย.63 ทางด้านของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เปิดเผยถึงมติอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทย 6 กลุ่ม โดยมีดังต่อไปนี้

1. นักกีฬาต่างชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 6-16 ต.ค.63 จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.ระนอง และ จ.สุราษฎร์ธานี

2. นักบินและลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน จำนวนประมาณ 340 คน

3. อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเน้นย้ำที่เป็นนักธุรกิจ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ

4. ผู้ขอวีซ่าสำหรับกลุ่ม Long Stay ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. แล้ว โดยต้องสอดคล้องกันบนพื้นฐานการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่ได้รับจากการเดินทางเข้ามา

5. อนุญาตให้ผู้ถือบัตร APEC Card เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ผ่านการคัดกรอง และได้รับการยอมรับจากประเทศกลุ่มเอเปก 18 ประเทศ จำนวนหลายแสนคน โดยคดเลือกจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย คาดว่าจะมีประมาณ 1 แสนคน

6. อนุญาตให้ผู้ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้น ระยะยาว เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

นอกจากนี้ยังพิจารณาอนุญาตให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เสนอการจัดแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ หรือ BWF World Tour ในประเทศไทย โดยจะสามารถเกิดขึ้นได้ในปี พ.ศ.2564