ชาวเยอรมัน เฝ้ารับเสด็จ ในหลวง เล่นทรัมเป็ตเพลงพระราชนิพนธ์ เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”

3973

ชาวเยอรมนี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เล่นทรัมเป็ตบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ หลังจากเป่าจนจบเพลงก็ตะโกนเสียงดังว่า “ทรงพระเจริญ”

จากที่วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เวลาประมาณ 17.00 น.

มีประชาชนที่สวมเสื้อเหลือง ต่างทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งริมกำแพงหน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อเฝ้าฯรับเสด็จฯ และเมื่อขณะขบวนเสด็จเคลื่อนผ่าน พสกนิกรชาวไทยที่เฝ้ารอรับเสด็จ ต่างพากันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ ก็ยังมีชาวต่างชาติมาร่วมเฝ้าฯรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นชาวเยอรมนี แต่มีความรักในประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกับเล่นทรัมเป็ตบรรเลงบทเพลงพระราชพิพนธ์ หลังจากเป่าจนจบเพลงก็ตะโกนเสียงดังว่า “ทรงพระเจริญ”