อาจารย์สามนิ้ว ปลุกระดมโจมตีเจ้า ป่วนใน Clubhouse เผยแพร่ หนังสือของ ณัฐพลใจจริง บิดเบือนโจมตีสถาบัน

3415

อาจารย์สามนิ้ว ปลุกระดมโจมตีเจ้า ป่วนใน Clubhouse เผยแพร่ หนังสือของ ณัฐพลใจจริง บิดเบือนโจมตีสถาบัน!?!

จากกรณีที่นายณัฐพล ใจจริง ได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา [พ.ศ.2491-2500] ต่อมาทางด้าน ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาเอง ไม่มีแหล่งอ้างอิง

นายณัฐพล ใจจริง ได้ทำหนังสือชี้แจงยอมรับข้อผิดพลาดและอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ เสนอขอแก้ใหม่ตัดประเด็นการเป็นประธานการประชุมออกไป แต่ผิดอย่างไรก็ไม่กระทบใจความหลักของทั้งเล่มแต่อย่างใด ทางคณะรัฐศาสตร์ได้หารือกันว่า ให้งดเผยแพร่และอ้างอิง ถ้าจะเผยแพร่ตีพิมพ์จะต้องขออนุญาตบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ต่อมาทาง นิตรสารฟ้าเดียวกัน ก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวตีพิมพ์ขายด้วย ในหนังสือ ชื่อว่า ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี  และอีกเล่มชื่อว่า ขอฝันใฝ่ ในฝัน อันเหลือเชื่อ

ต่อมา กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกจดหมายปิดผนึก ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการ ต่อกรณีปัญหาการใช้เอกสารอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์อย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง

คณะรัฐศาสตร์ได้ทําหนังสือแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า คณะรัฐศาสตร์ได้ทําหนังสือ ขอให้นายณัฐพล ใจจริง งดเว้นการเผยแพร่หรืออ้างอิงเนื้อหาในวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว รวมทั้งนาย ณัฐพล ใจจริงได้ยอมรับถึงความคลาดเคลื่อนเรื่องการอ้างอิงที่เกิดขึ้น

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณา แล้วมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดังกล่าว โดยไม่มีกําหนด

ต่อมาบัณฑิตวิทยาลัยได้รับแจ้งว่า ยังคงมีการเผยแพร่ข้อความหรือการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว จึงได้ทํา หนังสือแจ้งนายณัฐพล ใจจริง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อขอให้ดำเนินการตามข้อสรุปจากการหารือของคณะรัฐศาสตร์ กับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

โดย บัณฑิตวิทยาลัย ทําหนังสือแจ้งนายณัฐพล ใจจริง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ให้งดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2491-2500) และงด อ้างอิงข้อความใด ๆ ในวิทยานิพนธ์ดังกล่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ก็ได้มีการโพสทวิต ว่า หนังสือที่จะทำให้เล่น Clubhouse อย่างมีอรรถรสมากขึ้นในคืนนี้ #ตั๋วช้าง #ClubhouseTH พร้อมโพสภาพ หนังปกหนังสือ ผู้นำหนังสือ ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี ที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ซึ่งก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ ของนายณัฐพล ใจจริง ที่ถูกระงับการเผยแพร่ อยู่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการนำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ไปเผยแพร่ภายในกลุ่มหรือไม่ ซึ่งหากมีการนำไปเผยแพร่ ข้อมูลที่มีเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริง และมีการบิดเบือน ก็จะทำให้ผู้ที่เข้าไปร่วมฟัง อาจได้รับข้อมูลที่ผิดๆ และคลาดเคลื่อน ซึ่งในเนื้อหาได้มีการพูดถึง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งในขณะนั้นคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โดยจงใจให้กรมพระยาชัยนาทนเรนทรฯ สวมบทเป็นผู้ร้าย หรือเขาจงใจให้ร้ายในหลวงร.9 ว่าทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสั่งการให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เข้าแทรกแซงการเมือง ตามกลยุทธ์ล้มเจ้า เพื่อหาเหตุล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ถือว่าอาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและบิดเบือน ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงความเป็นอาจารย์ ที่นำเนื้อหาข้อมูลไม่ถูกต้องมาเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  ซึ่งแอฟ  Clubhouse เป็นแอฟที่มีผู้คนให้ความสนใจมาก และมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 3 ล้านคน