ดร.นิว ฟันฉับการเมือง ปี64 คอยจับตา ปีแห่งการปกป้อง ฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างแท้จริง

1330

จากกรณีเมื่อช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร 2563” ออกมาชุมนุมประกาศข้อเรียกร้องต่าง ๆ พร้อมอ้างว่าเรียกร้องประชาธิปไตย รวมถึงระบุความต้องการอีกว่าอยากปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วย

ทั้งนี้ หลายครั้งที่มีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรนั้น จะมีการปราศรัยจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยข้อมูลที่ผิด ๆ จากกลุ่มคนที่เรียกแทนตนเองว่าแกนนำม็อบ ซึ่งแกนนำเหล่านี้เองขาดความรู้ ขาดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง มีเพียงแต่การกล่าวปราศรัยจาบจ้วง หมิ่นเหม่ ใส่ร้าย ซึ่งหลายครั้งที่นักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ต่างได้ออกมาเคลื่อนไหว แก้ไขความเข้าใจผิดนี้ให้กับเหล่าผู้ร่วมชุมนุม ในขณะที่เหล่าแกนนำหรือผู้อยู่เบื้องหลังม็อบก็ออกมาแสดงการตอบโต้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กชื่อ “Suphanat Aphinyan (ดร.ศุภณัฐ)” ระบุว่า ในปี 2564 นี้ถึงเวลาแล้วที่ จะมีการปกป้อง และฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างแท้จริง!!

โดยข้อความดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ พุทธศักราช 2564 จะเป็นปีแห่งการปกป้องและฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้กับประชาชน ทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน

สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะสามารถช่วยประชาชนสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงได้สำเร็จ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือประชาธิปไตยตัวจริงมาแต่เดิม ถือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหลายเป็นที่ตั้ง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรมาโดยตลอด

กว่า 88 ปีที่ผ่านมายาวนานมากพอที่จะยืนยันถึงประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎรได้เป็นอย่างดี ที่ได้ปล้นพระราชอำนาจ ช่วงชิงอธิปไตยปวงชนไปเป็นของคนส่วนน้อย สร้างลัทธิรัฐธรรมนูญหลอกลวงประชาชน แถมยังบิดเบือนบ่อนทำลายผู้ถือประชาธิปไตยตัวจริง ซึ่งก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่างหาก

ดังนั้นภารกิจสานต่อประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎร จึงเป็นการสร้างความแตกแยก ทำลายความมั่นคงของชาติและประชาชน อีกทั้งบั่นทอนกำลังของผู้ถือประชาธิปไตยตัวจริงซึ่งสามารถช่วยประชาชนสร้าประชาธิปไตยได้จริง เป็นการถ่วงเวลาที่ประชาธิปไตยตัวจริงจะได้ถือกำเนิดขึ้น

ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นจากการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง หากแต่เป็นการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงและเป็นกำลังของประชาชนในการสร้างประชาธิปไตย.