ปวินดิ้น?!!? ปลุกระดมหาพวกรวมหัวไล่บี้เฟซบุ๊กเปิดเพจใหม่ พร้อม สารภาพสิ้น เป็นพวกเดียวกับกลุ่มปลดแอกที่เมืองไทย

2691

วันที่ 28 ส.ค.2563 FCCJ:Foreign Correspondents’ Club of Japanชมรมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดช่องให้นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง แถลงข่าวกดดันเฟซบุ๊ก ที่ปิดเพจ “รอยัลลิสต์ มาร์เก็ตเพลส” ตามคำขอของรัฐบาลไทย ว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ขัดขวางสิทธิในการแสดงออก และชูประเด็นพระมหากษัคริย์ไทยต้องตรวจสอบได้  เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง และต้องขอบคุณเฟซบุ๊กที่ยังเคารพกฏหมายไทย เข้าใจและเคารพในหัวใจของคนไทย

เปิดหน้าทิ่มแทงสถาบันพระมหากษัตริย์

การแถลงข่าวครั้งนี้ นายปวินฯ แจงว่าการกระทำของเฟซบุ๊กทำให้สมาชิกขาดความมั่นใจ รู้สึกไม่มั่นคงในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในเรื่องต่างๆ ซึ่งขัดกับคำประกาศเจตนารมย์ จะปกป้องสิทธิพลเมืองของเฟซบุ๊กในทุกกรณี  และกล่าวว่า กรณีปิดเพจนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของ “การอพยพ” ในทางความเชื่อของกลุ่มคนเหมือนในประวัติศาสตร์โลก เพราะสมาชิกของเขามีถึง 1.1 ล้านคนในปัจจุบัน 

นายปวินมองว่า เฟซบุ๊กคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไป เพราะกรณีของเพจเขาเป็นเรื่องใหญ่ระดับสากล ที่หมายถึงการปิดโอกาสคนจำนวนมากที่จะแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของตนในทุกๆเรื่องอย่างแท้จริง  แต่ไม่ได้บอกว่า  คำพูด และข้อมูลในกลุ่มรอยัลลิสตฺ์ มาเก็ตเพลส นำมาพูดนั้น มีทั้งการบุลลี่ ใส่ร้ายป้ายสี ด่าทอ สาปแช่ง และความรุนแรง หยาบคายทุกรูปแบบ  เขาบอกว่า กลุ่มนี้เปิดขึ้นมาแบบขำๆ เพื่อให้ได้เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบอิสระ  เหมือนของจุฬาลงกรณ์ มาเก็ตเพลส ที่เปิดให้ทุกคนมาค้าขายอย่างเสรี เพราะเกิดปัญหาการระบาดโควิด-19

ปวินยอมรับอย่างเปิดเผยว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มประท้วงโดยนักศึกษาไทย มี 10 ข้อ แต่เนื้อหาหลัก พุ่งเป้าไปที่ “ปฏิรูปสถานะของกษัตริย์ไทย”  ประเด็นสำคัญคือ ในทางกฎหมาย ต้องมี “การสืบสวนการจับกุมกษัตริย์และลงโทษ” ในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ  “ความร่ำรวยอย่างยิ่งของกษัตริย์ ต้องแจงทรัพย์สินว่า ไหนเป็นของส่วนพระองค์ ไหนเป็นของส่วนรวม” 

ไม่รักสถาบัน ก็ไม่มีสิทธิกรีดหัวใจคนที่รัก

โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจยังมีอีกมาก คนทำความผิดอย่างนายปวินฯยังไม่สำนึก ยังบังอาจเชิดชูการกระทำชั่วช้าเลวทรามของตน ด่วยเจตนาร้าย ใส่ร้ายป้ายสีด้วยความเท็จเป็นเรื่องน่าภาตภูมิใจได้ และองค์กรบางแห่งก็สามารถโอบอุ้มคนแบบนี้ให้เชิดหน้าชุตาอยู่ได้ คงถึงเวลาที่เขาจะได้รับผลแห่งการกระทำของตนเองในไม่ช้า 

ตัวอย่างประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของประเทศ ที่ละเมิดมิได้                                   1​ ราชอาณาจักร​เบลเยียม​   รัฐธรรมนูญ​ มาตรา​ 88​ พระมหากษัตริย์​จะเป็น​บุคคล​ที่ละเมิด​มิได้​ ต้องพึง​เคารพ​และจะ​ละเมิด​กล่าวหา​ฟ้องร้อง​มีได้

   2​ ราชอาณาจักร​ภูฐาน​  ตาม​ร.ธ.น.​ กล่าว​ไว้​ว่า​ พระมหากษัตริย์​จะ​ถูก​ล่วงเกิน​จาบจ้วง​และจะ​ละเมิด​กล่าวหา​ฟ้องร้อง​มิได้

   3​ ราชอาณาจักร​เดนมาร์ก​ เป็น​ประเทศ​ประชาธิปไตย​อันมี​พระมหากษัตริย์​ทรง​เป็น​ประมุข​ ตาม​รัฐธรรมนูญ​เดนมาร์ก​ พระมหากษัตริย์​และ​สมเด็จ​ราชินี​ จะ​ถูก​ล่วงเกิน​จาบจ้วง​มิได้​ และ​จะ​ถูก​ละเมิด​ฟ้องร้อง​กล่่าวหา​มิได้

   4​ ราชวงศ์​ ญี่ปุ่น​ ศาล​สูงสุด​ได้​วินิจฉัย​ว่า​ ศาลใดๆไม่มี​อำนาจ​ทาง​กฏ​หมาย​ เหนือ​องค์​พระ​จักพรรดิ​ เพราะ​ว่า​ พระองค์​เป็น​สัญลักษณ์​ของ​ประเทศ​ และ​เป็น​ศูนย์​รวมจิตใจของ​ประชาชน

   5​ มาเลเซีย​ ตาม​อำนาจ​ศาล​พิเศษ​มีคำวินิจฉัย​ว่า​  สมเด็จ​พระ​ราชาธิบดี​ ได้รับการ​ปกป้อง​ ใครจะ​ล่วงละเมิด​มิได้​ และ​ไม่มี​อำนาจ​ใดๆเอาผิดทาง​กฏ​หมาย​ได้

   6​ ราชอาณาจักร​นอร์เวย์​ รธน.​ มาตรา​ 5​ พระมหากษัตริย์​ทรง​เป็น​ที่​เคารพ​สักการะ​ จะ​ถูก​ล่วงเกิน​จาบจ้วง​ล่วงเกิน​ และ​จะ​ล่วงละเมิด​ฟ้องร้อง​กล่าวหา​มิได้​ ( ยกเว้น​คดีแพ่ง​)

   7​ ราชอาณาจักร​สเปน​ รธน.​ มาตรา​ 2​ หมวด​ 56​ กำหนด​ไว้​ว่า​ พระ มหากษัต​ริย์​ทรง​เป็น​ที่​เคารพ​ จะ​ละเมิด​กล่าวหา​ฟ้องร้อง​มี​ได้​ และ​มิต้อง​รับผิดชอบ​ต่อ​เหตุการณ์​บ้านเมือง​ เพราะ​รัฐบาล​ต้อง​รับผิดชอบ​ตาม​กฏ​หมาย

   8​ ราชอาณาจักร​สวีเดน​ ตาม​ รธน.​ บทที่​ 5​ มาตรา​ 8​ กำหนด​ไว้​ว่า​ องค์​พระมหากษัตริย์​และ​สมเด็จ​ราชินี​เป็น​ประมุข​ของ​ประเทศ​ จะ​ถูก​ล่วงเกิน​จาบจ้วง​ล่วงเกิน​และ​จะ​ล่วงละเมิด​ฟ้องร้อง​กล่าวหา​มิได้​ รวมถึง​ผู้​สำเร็จ​ราชการ​แทน

   9​  สหราชอาณาจักร​ ( บริเตนใหญ่​ อังกฤษและ​ไอร์แลนด์​)​ ใช้​กฏ​หมาย​สามัญ​ อันเกิดจาก​กฏ​หมาย​ขนบธรรมเนียมประเพณี​และ​ข้อ​ปฏิบัติ​มา​ตั้งแต่​โบราณ​ ซึ่ง​กำหนด​ไว้​ว่า​ ผู้ใด​จะ​ละเมิด​พระมหากษัตริย์​และ​สมเด็จ​ราชินี​มิได้​ จนถึง​ปี​ ค.ศ.​ 1947  มี​การ​แก้ไข​รัฐธรรมนูญ​ และเกิด​ พ.ร.บ.​ ว่าด้วย​การ​ปฏิบัติต่อ​องค์​พระมหากษัตริย์​และ​พระ​ราชินี​และ​องค์​รัฐทายาท​ ใน​คดี​เกี่ยวกับ​ทาง​แพ่ง​เท่านั้น…

จะ​เห็น​ได้ว่า​ ใน​ทุก​ประเทศ​ ที่​มี​พระมหากษัตริย์​ จะ​มี​กฏ​หมาย​คุ้มครอง​ มิให้​มี​การ​ล่วงละเมิด​ ล่วงเกิน​ จาบจ้วง​ ทั้งนั้น​ มิได้​มี​แต่​ประเทศ​ไทย​เพียง​ประเทศ​เดียว​  มิได้​เป็นแบบที่​ นายปวิน​ นักวิชาการ​จอม​บิดเบือน​พยายามสร้างภาพว่าสังคมไทยมีแอกต้องปลดแอก (อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการชุมนุมประท้วงในไทย)   ใน​สหภาพ​ยุโรป​ ฝรั่งเศส​เป็น​ประเทศ​ที่​ไม่มี​ พระมหากษัตริย์​ แต่​ประชาชน​ในประเทศ​ฝรั่งเศส​ เทิด​พระ​เกียรติ​พระมหากษัตริย์​ของ​ เดนมาร์ก​ สวีเดน​ และ​สเปน​เป็น​อันมาก​ 

ใครก็ตามที่ตั้งใจบิดเบือน ให้ร้ายสถาบันใน​ทาง​ที่ผิดๆ​ เจตนา​ คิดร้ายต่อ​บ้านเมือง​ ไม่มีทาง​ชนะ​โดย​เด็ดขาด​ และ​จะ​ไม่​มีวันชนะ….!!!