พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 5 ผบ.เหล่าทัพ นั่งตำแหน่ง ส.ว.ใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

2485

มีรายงานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง 5 คน ได้แก่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แทน พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก แทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ แทน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศแทน พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

และพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แทน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ซึ่งบุคคลทั้ง 5 เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ส.ว.โดยตำแหน่ง หลังจากที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ


ทั้งนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งว่าในวันที่ 9 ธันวาคมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะเปิดให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ดังกล่าวเข้าแสดงตน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ตึก ส.ว.)