นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดฯ ผลักดันศูนย์ฝึกกีฬาผู้พิการ หวังเพิ่มโอกาส-สร้างชื่อให้ประเทศ

1335

จากที่ นายอำนวย  กลิ่นอยู่  นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ ร่วมกับงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 จัดนิทรรศการและกิจกรรม Livable Scape For all

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอประเด็นทางด้านสิทธิในการเข้าถึงโอกาสของผู้พิการทางสายตาในโครงการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนตาบอด ซึ่งจะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับผู้พิการที่ถูกออกแบบให้พร้อมและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร ได้รับการตอบรับด้วยดี

โดยมีพลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี และ นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติร่วมงาน

อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า การไม่มีสถานที่ของตนเองเป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จ เพราะเป็นกีฬาเฉพาะต้องใช้การฟัง ต้องใช้ความเงียบเป็นพิเศษ มั่นใจว่า ถ้ามีศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับผู้พิการจะสามารถช่วยพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศได้ เพราะปัจจุบันขนาดยังไม่มีศูนย์ฝึกกีฬาฯ

“ยกตัวอย่างนักฟุตบอลคนพิการ ซึ่งต้องอาศัยฝึกซ้อมในสนามกีฬาคนปกติ ก็ยังสามารถเป็นที่ 4 ของโลกได้ นอกจากนี้ยังจะเปิดโอกาสให้คนพิการ หรือเพิ่งจะพิการ ได้มาดูมาเรียนรู้ มาฝึกฝนเพื่อให้รู้ว่า แม้จะพิการแต่ก็ยังสามารถใช้ศักยภาพที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ได้” นายอำนวย กล่าว

ด้านนายวราวุธ  ศิลปอาชา  กล่าวว่า ผู้พิการไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาส แต่หากได้รับการสนับสนุน ฝึกอบรม ทักษะและมีอุปกรณ์เพียบพร้อม ผู้พิการจะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศได้ทุกมิติ ยืนยันภาครัฐให้ความสำคัญและเข้าใจข้อจำกัด