พรรคไทยภักดีแถลงเสียใจคนไทยเสียชีวิตในอิสราเอล ขอเหตุปะทะยุติโดยเร็ว ติงรบ.-ฝ่ายค้านประณามใครต้องระวัง

3973

จากที่วันนี้ 09 ตุลาคม 2566 พรรคไทยภักดีได้แถลงการณ์พรรคไทยภักดีเรื่อง ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของพี่น้องคนไทยจากภาวะสงครามในอิสราเอล และมุ่งมาดปรารถนาว่าภาวะสงครามจะยุติสงบสันติสุขโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้จากเหตุการณ์โจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาส และฮิซบอลเลาะห์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และอิสราเอลได้ประกาศสงครามตอบโต้ในเวลาต่อมา ซึ่งได้ปรากฏว่ามีพี่น้องคนไทยได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน 2 คนที่มีการยืนยันแล้ว และอีกจำนวน10คนที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ ในการนี้พรรคไทยภักดีจึงขอแสดงความเสียใจและความอาลัยอย่างยิ่งมายังครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

เหตุภาวะสงครามในอิสราเอลอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับ และอิสราเอลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่า70ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศอิสราเอลเมื่อปี ค.ศ.1948 เป็นภาวะการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เปราะบาง ซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง มีความเกี่ยวพันกับวิกฤตปัญหาสงครามในดินแดนอาหรับหลายประเทศ การที่ฝ่ายการเมืองของประเทศไทยทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะวิพากษ์วิจารณ์หรือประณามผู้ก่อเหตุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง มีวุฒิภาวะความรู้ความเข้าใจในบริบทแห่งสถานการณ์อย่างรอบด้านครบถ้วน

ซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในภาวะการณ์นี้ก็คือความอยู่รอดปลอดภัยของพี่น้องคนไทย แรงงานไทยในอิสราเอลทั้งหมดจำนวน 30,000คนโดยประมาณ ซึ่งรัฐบาลไทยจะต้องประสานงานเพื่อดูแลสวัสดิภาพ ความอยู่รอดปลอดภัยของพี่น้องคนไทย แรงงานไทยทุกคน  และจะต้องเตรียมการความพร้อมในการอพยพพี่น้องคนไทย แรงงานไทยออกจากอิสราเอลได้โดยทันที หากภาวะสงครามยกระดับมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตพี่น้องคนไทย แรงงานไทย ซึ่งในประเด็นนี้พรรคไทยภักดีขอเป็นกำลังใจสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่

จะอย่างไรก็ตามพรรคไทยภักดียังคงมีความมุ่งมาดปรารถนาว่าภาวะสงครามในอิสราเอลและตะวันออกกลาง จะยุติสงบสันติสุขได้โดยเร็วที่สุด

ด้วยความนับถือ

พรรคไทยภักดี

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566