ไทยภักดีจับโป๊ะ กรมราชทัณฑ์ อ้างไม่เลือกปฏิบัตินช.ทักษิณ เผย2ปมเด็ดกระบวนการพิเศษ พบรมว.ยธ.ถวายความเห็น

13436

จากที่วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) เพจพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความระบุถึง กรมราชทัณฑ์ได้ส่งหนังสือมายังพรรคไทยภักดีเพื่อชี้แจงประเด็นการขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร

ทั้งนี้โดยระบุว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกรายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา179 ซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถเลือกปฏิบัติ ละเว้น หรือยับยั้ง การขอพระราชทานอภัยโทษของผู้ต้องขังรายใดได้

ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประมวลข้อเท็จจริง พฤติการณ์แห่งคดี เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อยื่นถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมถวายความคิดเห็นว่าควรอภัยโทษหรือไม่ ซึ่งจากข้อชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ พรรคไทยภักดีขอตั้งข้อสังเกตใน 2 ประเด็นดังนี้

1.การชี้แจงว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกรายตามรัฐธรรมนูญ แต่ข้อเท็จจริงในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ต้องขังรายใดได้รับการอภัยลดโทษในรูปแบบนี้มาก่อน ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ถวายต่อพระมหากษัตริย์

2.กระบวนการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตรใช้เวลาในการดำเนินการเพียง 10 วันเท่านั้น ซึ่งนับเป็นเวลาที่รวดเร็วมากๆ กระบวนการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์ในกรณีของผู้ต้องขังรายอื่นๆ จะกระทำการได้รวดเร็วอย่างนี้หรือไม่?

จากข้อสังเกตทั้ง2ประการ อย่างไรกรมราชทัณฑ์ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเป็นกระบวนการพิเศษที่ไม่ปกติแน่นอน เป็นการให้อภิสิทธิ์เฉพาะราย และเมื่อรวมกับพฤติกรรมของกรมราชทัณฑ์ที่ให้อภิสิทธิ์แก่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ในการนำตัวออกไปรักษาในชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจ ไปพำนักพักอาศัยในโรงพยาบาลตำรวจนับเป็นเวลามากกว่า 50 วันแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษอย่างยิ่ง เป็นอภิสิทธิ์ชนที่มีสิทธิเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆอย่างชัดเจน