เอาใจ 3 นิ้วสุดตัว!? เพื่อไทยขยับชงแก้ 3 ร่างแก้รธน. ที่มานายกฯ เพิ่มสิทธิอุ้มประกันตัว-ให้ชุมนุมสาธารณะ

1104

มีรายงานจากรัฐสภา เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ทางด้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 3 ฉบับ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ

เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ตามมาตรา 256 จำนวน 3 ฉบับ 1.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการว่าด้วยที่มาของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ซึ่งแก้ไขให้มาจากส.ส.เท่านั้น และดำเนินการตามมาตรา 88 คือให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกฯได้ แต่ผู้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯต้องเป็นส.ส.เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขมาตรา 170(2) ว่าด้วยการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของนายกฯเป็นการเฉพาะ ให้สิ้นสุดลงเพราะเหตุอันสิ้นสมาชิกภาพของส.ส.ด้วย

2.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา 43 ว่าด้วยสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชน โดยเพิ่มเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น ที่สำคัญได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการใดๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านการรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน รวมถึงผ่านการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังแก้ไขในมาตรา 47 เพิ่มเติมให้มีหลักประกันเรื่องสุขภาพ ให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพ เท่าเทียมเสมอภาค และมีหลักประกันถ้วนหน้า และ 48 เรื่องสิทธิสวัสดิการประชาชน เพื่อเติมเต็มดูแลตั้งแต่ทารก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

และ3.การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา 29 เรื่องสิทธิประกันตนตามกฎหมายอาญา ให้ครอบคลุมเข้าถึง รวมถึงสิทธิการแสดงความคิดเห็นต้องได้รับความคุ้มครอง ส่วนสิทธิการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ เราเพิ่มเติมให้คำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญกับ 3 ร่างฯ จึงเสนอเข้ามาในสมัยประชุมนี้ ส่วนจะได้รับการพิจารณา บรรจุในระเบียบวาระเมื่อใดนั้น ก็เป็นไปตามขั้นตอน

เมื่อถามถึงความคาดหวังร่างฯทั้ง 3 ฉบับในการพิจารณา นพ.ชลน่าน เปิดเผยว่า ทั้ง 3 ร่างฯจะผ่านกระบวนการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เงื่อนไขที่จะเป็นปัญหาไม่ให้รับหลักการร่างฯ 3 ฉบับนี้แทบจะไม่มี เพราะเราไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมือง แต่ทำเพื่อประชาชน และระบอบประชาธิปไตย ให้ที่มาของนายกฯชัดเจน ไม่มีใครได้รับผลกระทบ ส่วนที่เราไม่ได้เสนอแก้ไขมาตรา272 ว่าด้วยอำนาจสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โหวตเลือกนายกฯนั้น เดิมเราจะเสนอในนามพรรคการเมือง แต่เมื่อตรวจสอบร่างฯของภาคประชาชนแล้วมีความสมบูรณ์ ที่รัฐสภาจะรับได้ ถ้าพรรคการเมืองเสนอแก้ไขมาตรานี้ อาจจะทำให้เป็นประเด็น จึงตัดออก และสนับสนุนร่างฯภาคประชาชนอย่างเต็มที่