ปชป. ยัน ไม่ออกพรรคร่วมรัฐบาล ย้ำจุดยืน ดันแก้ รธน. แต่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน

3277

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยันไม่ออกพรรคร่วมรัฐบาล ย้ำจุดยืน ดันแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น แต่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน

สืบเนื่องจากกรณีนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานและคณะญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้ยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้ชี้แจงว่า พรรคพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่ได้ส่งเข้ามา สิ่งที่ต้องย้ำให้เห็นชัดคือพรรคได้เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อทำงานให้กับประชาชนและประเทศ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดคือการนำนโยบายประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรไปผลักดันจนเกิดผลสำเร็จ มีพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ 7.2 ล้านราย

เรื่องน้ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรก็ถือว่าสำเร็จ ประชาชนมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย พรรคก็ผลักดันเรื่องบ้านมั่นคงจนสำเร็จ การส่งเสริมด้านการส่งออกเรื่องสาธารณสุข เรื่องคมนาคมที่มุ่งพัฒนาสนามบินโดยเชื่อมโยงกับการขายผลผลิตสินค้าทางการเกษตรควบคู่ไปด้วย เรื่องการศึกษาที่ทำเรื่องสำคัญคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยของเด็กรุ่นใหม่และอีกมากมายหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จ พรรคมุ่งมั่นทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

“ส่วนประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ มีจุดยืนที่ชัดเจนที่สุด เป็นพรรคแรกที่ประกาศว่ามีเจตจำนงชัดเจนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น พรรคได้ร่วมเสนอร่างแก้ไขและเพิ่มเติม มาตรา 256 และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อไปจัดทำรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นที่เป็นปัญหา แต่จะไม่มีการแก้ไข หมวด 1 และ หมวด 2” นายราเมศ กล่าว

ทั้งนี้ นายราเมศชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางหัวหน้าพรรคยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยเจรจาเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ และปัจจุบันสภายังสามารถทำงานได้อย่างปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลแห่งชาติ และทางพรรคมีจุดยืนรับฟังความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง จากนักศึกษามาโดยตลอดและสามารถใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ได้อย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ และไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายและก้าวล่วงสถาบัน นี่คือจุดยืนของพรรคที่ชัดเจน