รัฐบาลทุ่ม 1.95 หมื่นล้านจ้างงาน!?! JobExpo 2020 บริษัทใหญ่และ 3 กระทรวงพร้อมอุ้มบัณฑิตจบใหม่ รัฐจ่ายครึ่งห้ามเลย์ออฟ 1 ปี

2197

ครม.เดินหน้ามาตรการฟื้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ด้าน”สร้างงาน” อนุมัติกรอบวงเงิน 1.95 หมื่นลบ. หนุนเอกชนจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา โดยรัฐหนุนจ่ายเงินเดือน 50% ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน ตั้งเงื่อนไขนายจ้างจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกิน 15% ในระยะเวลา 1 ปี เอกชนรายใหญ่-กระทรวงหลัก มท.,สธ., เกษตร มากันพร้อมหน้า คาดงานนี้น่าจะสร้างงานได้ตามเป้าหมาย

รัฐบาลได้ผลักดันมาตรการรองรับปัญหาคนตกงาน ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยคลอดมาตรการระยะเร่งด่วนสร้างงานอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ได้แก่โครงการไทยไม่ทิ้งกัน ผ่านเว็บไซต์และมหกรรม JobExpo 2020 

คิกออฟจ้างงานรับบัณฑิตจบใหม่

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63  นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ -โครงการ JOB EXPO THAILAND 2020 ซึ่งเป็นโครงการจ้างผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในกรอบวงเงินราว 19,462 ล้านบาท 

 วัตถุประสงค์ช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ประมาณ 260,000 คน

ทั้งนี้แผนการใช้จ่ายของรัฐบาล จะจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือน 50% ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ ตามอัตราเงินเดือนแยกตามวุฒิ คือ ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับทั้งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการยังสามารถดำเนินธุรกิจ รัฐบาลก็จะได้รายได้กลับมาในเรื่องของภาษีด้วย

นายอนุชา ได้ยกตัวอย่างการจ้างงานนักศึกษาใหม่ว่า กรณีที่นักศึกษาได้รับการจ้างงาน 15,000 บาทต่อเดือน รัฐบาลจะจ่ายให้โดยตรงเข้าบัญชี 7,500 บาทต่อเดือน ส่วนที่เหลือผู้ประกอบการที่จ้างงานเป็นผู้จ่ายเงินให้กับลูกจ้าง ซึ่งสามารถหักภาษี หักประกันสังคมได้ตามปกติ เพื่อป้องกันไม่เกิดการตั้งบริษัทขึ้นมา แต่ไม่ได้มีการจ้างงานจริง ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วย

มหกรรมการจัดหางาน “Job Expo Thailand 2020” สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ วันที่ 26-28 กันยายน 2563 ไบเท็ค, บางนา ภายในงานจะมีโซน “ไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน” จากการออกบูธของหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศ ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา พร้อมเสิร์ฟคนว่างงาน ได้แก่

  • ตำแหน่งงานว่างจากกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตราตำแหน่ง
  • การจ้างงานโดยภาครัฐ จำนวน 410,415 อัตรา
  • ตำแหน่งงานต่างประเทศ จำนวน 112,242อัตรา
  • ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา
  • งานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 อัตรา
  • การจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา
  • งานสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผู้พิการ

บริษัทยักษ์เอกชน-กระทรวงพร้อมอุ้มบัณฑิตใหม่

-บริษัทเอกชน 1.บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 3.เครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งหมด 4.กลุ่มเซ็นทรัล 5. บริษัทในเครือไมเนอร์กรุ๊ป
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งหมดนี้เปิดรองรับตำแหน่งงานได้เฉลี่ยที่ 10,000-20,000 ตำแหนง

การจัดทำโครงการ “ไทยมีงานทำ” ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและสมัครงาน การจ้างงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ ล่าสุด(22 ก.ย.) ประกาศรับสมัครกว่า 5.7 แสนตำแหน่ง ประกอบด้วยงานภาครัฐกว่า 1แสนตำแหน่ง และงานภาคเอกชนอีกกว่า 4.7 แสนตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรม ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาตำข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่มีอยู่  ยังมีการแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะ ความรู้ ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ