“ไทรักษา” เข้าพบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เตรียมเคลื่อนไหวทั่วประเทศ ประกาศให้รู้ เยาวชนไทยสนับสนุนสถาบันฯ

2041

“ไทรักษา” เข้าพบ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เตรียมเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมใหญ่ทั่วประเทศ เดือนพฤศจิกายน เพื่อประกาศให้รู้ เยาวชนไทยสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์

ล่าสุดในวันที่ 27 ต.ค.64 ทางด้านของ นายกิตติศักดิ์ ยานาบัว ตัวแทนกลุ่มไทรักษา ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนไทย ที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อนส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันชาติ อย่างสุดชีวิต ได้เดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหนังสือข้อ 10 ข้อ สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊ค ไทรักษา ว่า

“พวกเราในนามกลุ่ม”ไทรักษา” ได้เข้ายื่น ประกาศสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึง พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวต่อไป ในส่วนของภาคประชาชน ที่จะได้รณรงค์ไปทั่วประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ต่อไป
ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารทุกท่าน
ที่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาความสงบสุขในชีวิตประชาชนอย่างดีตลอดไปครับ
กลุ่ม ไทรักษา”

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ทางด้านของ กลุ่มไทรักษา ก็ได้เข้ายื่น 10 จุดยืน สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อรัฐสภา เพื่อหวังให้รัฐสภาจะเป็นเวทีใช้บอกสังคมให้ได้รู้เท่าทันถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะเสียไป จากความต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกลุ่มคนบางกลุ่ม

จุดยืน 10 ข้อ สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีดังนี้

1.สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และหมวด 2
2.สนับสนุนการมีมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญและไม่ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112
3.สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยเหลือดูแลคนยากไร้ ผู้ป่วยอนาถาที่ไร้ผู้ดูแล (ราชสวัสดิการ)
4.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งงบประมาณประจำปีของสถาบันพระมหากษัตริย์
5.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งส่วนราชการในพระองค์ และมูลนิธิต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยรัชกาลที่ 9

6.สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งการรับเงินถวายจากภาคเอกชนโดยเสด็จพระราชกุศล และการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
7.สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการมีพระราชดำรัสต่อประชาชนในที่สาธารณะ
8.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งการเทิดพระเกียรติและการเผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจ
9.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริ และการทรงเสด็จเยี่ยมประชาชน
10.สนับสนุนราชประชาสมาสัย และรัฐธรรมนูญใดๆ ที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระราชอำนาจแห่งองค์พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข