อดีตรองอธิการฯ มธ.ชี้ การใส่ร้ายสถาบัน เพื่อหวังผลทางการเมือง เป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้!?!

1994

รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการมธ. ชี้ การโจมตีสถาบัน เพื่อหวังผลทางการเมือง เป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้!?!

จากกรณีที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่เกิดขึ้นเมื่อวัยที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดยการขึ้นปราศรัยของแกนนำที่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน และกล่าวโจมตี ให้ร้ายสถาบันอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงความไม่พอใจต่อกลุ่มคนรักและเทิดทูนสถาบันเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดทางด้าน รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Harirak Sutabutr ถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน โดยระบุข้อความว่า

2 วันที่ผ่านมา ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการจัดทริปให้ชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัด ราชบุรีและเพชรบุรี
กิจกรรมหนึ่งในทริปนี้คือการเข้าเยี่ยมชม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน ที่เกิดจากน้ำเสีย และขยะต่างๆ ที่ปล่อยลงมาในบริเวณป่าชายเลน เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่จำเป็นต้องอาศัยป่าชายเลนเป็นที่ทำมาหากิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมมือกับกรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่แหลมผักเบี้ย เพื่อบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติ เช่นการใช้สาหร่ายสังเคราะห์แสง เพื่อเติมออกซิเจน ให้กับจุลินทรีย์ เพื่อไปย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย การใช้ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย และการกำจัดจยะด้วยกล่องคอนกรีต ทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย
โครงการนี้ทำให้ป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ยและแม่น้ำเพชรบุรีฟื้นฟูกลับมา ทำให้ชาวบ้านสามารถกลับมาทำมาหากินมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่พักพิงของนกนานาชนิดซึ่งมีเป็นจำนวนมาก
หลายจังหวัด รวมทั้งธุรกิจเอกชน ได้นำ model แหลมผักเบี้ยไปใช้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้พร้อมๆกัน
ก่อนเข้าชมพื้นที่จริง คณะได้ชมวิดีโอแนะนำโครงการ ภาพที่ประทับใจในวีดิโอ ทำให้หลายคนน้ำตาซึม คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงบรรยายการดำเนินงานของโครงการแหลมผักเบี้ย ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนไกลกังวลฟังด้วยพระองค์เอง ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันคือ นักเรียนเหล่านี้ช่างโชคดีเหลือเกิน ที่ได้ฟังการบรรยายอย่างใกล้ชิดจากพระองค์เช่นนั้น
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย เกิดขึ้นได้จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทำให้เกิดการบูรณาการ(integration)ระหว่างหน่วยราชการ ที่ปกติทำงานแบบแยกส่วน ตัวใครตัวมัน และสำเร็จได้ด้วยแรงศรัทธาของผู้ปฏิบัติงานต่อพระองค์ท่าน ก่อนที่คำว่าบูรณาการจะเป็นที่นิยมแพร่หลาย ใช้กันเกร่อ
การเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย เป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่อาจยอมรับได้ หากมีการพูดจากันแบบเป็นเรื่องเป็นราว และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับได้
การจะให้ทำตามข้อเรียกร้อง 10 ข้อ เพื่อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้โดยคิดกันเองฝ่ายเดียว ไม่ได้ฟังความเห็นจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยเลย ใช่เป็นวิธีการทำงานแบบเผด็จการหรือไม่
การจะให้ผู้ใดก็ได้ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้ และให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาโทษพระมหากษัตริย์ได้ หรือแม้แต่การให้ยกเลิกองคมนตรี เพราะไม่มีความจำเป็น เป็นสิ่งที่ผู้เรียกร้องคิดกันเอง เออออกันเอง ใช่เป็นการเรียกร้องที่เกินเลยไปหรือไม่เคยถามผู้อื่นที่ไม่ใช่พวกตัวบ้างหรือเปล่า
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วหรือ
เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว โครงการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เช่นโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จะยังคงเกิดขึ้นได้หรือไม่
หากมีการเหตุใช้ผลกันด้วยความจริงใจ แทนที่จะใช้ความเชื่อของตัวเองเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงหรือจะเรียกว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้คือการกล่าวหาพระมหากษัตริย์โดยปราศจากข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเกลียดชังต่อสถาบัน การใช้วาจาและการกระทำที่เสียดสี ย่ำยี สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อหวังผลทางการเมือง
สิ่งที่จะอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่
ยอมรับไม่ได้มากที่สุดก็คือ การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบ สาธารณรัฐ
หากยังคงดึงดันจะทำให้ได้ ประชาชนที่เป็นพลังเงียบ อาจลุกขึ้นมาต่อต้าน จนประเทศไทยลุกเป็นไฟขึ้นมาก็ได้
หรือเขาต้องการให้เป็นเช่นนั้น??

2 วันที่ผ่านมา ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการจัดทริปให้ชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัด…

Posted by Harirak Sutabutr on Friday, October 2, 2020