“ดร.ไชยันต์” ฟาดกลับ “บก.ฟ้าเดียวกัน” หลังโพสต์ข้อความ หมิ่นเหม่ให้ร้าย “ในหลวง ร.9”

2021

สุดรับไม่ได้! “ดร.ไชยันต์” ฟาดกลับ “บก.ฟ้าเดียวกัน” หลังโพสต์ข้อความ หมิ่นเหม่ให้ร้าย “ในหลวง ร.9” ละเมิดรัฐธรรมนูญ?

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 ทางด้านของ “นายธนาพล อิ๋วสกุล” บรรณาธิการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งฟ้าเดียวกัน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า

“วันนี้เมื่อ 64 ปีที่แล้ว
ในหลวง ร.9 เริ่มละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยการลงนามพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร
โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ”

ต่อมาทางด้านของ “ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร” แห่งภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความโต้กลับ นายธนาพล ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวโดยมีรายละเอียดว่า

คุณ ธนาพล อิ๋วสกุล ได้โพสต์ชวนให้ย้อนกลับไปวันที่ 16 กันยายน เมื่อ 64 ปีก่อน (พ.ศ. 2500)
และกล่าวว่า ในหลวง ร. 9 เริ่มละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยการลงนามพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารโดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ (ดังภาพแนบ)

รัฐธรรมนูญที่ถูกกล่าวว่า ในหลวง ร. 9 เริ่มละเมิดคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
ดังนั้น ผมเลยอยากชวนให้ คุณ ธนาพล ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีก 4 ปี นั่นคือ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
อันเป็นวันที่ จอมพล ป พิบูลสงคราม และคณะรัฐประหารได้ฉีก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492
อันเป็นที่มาของการเกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
ในวันเดียวกับที่ทำการรัฐประหาร

คณะบริหารประเทศชั่วคราว (คณะรัฐประหาร พ.ศ. 2494) ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งให้ พลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ เป็นผู้รักษาความสงบภายในทั่วราชอาณาจักร โดยไม่มีพระปรมาภิไธย
(ดูภาพแนบ)
แล้วลองคิดพิจารณากันดูนะครับ !