“เยาวรุ่นทะลุแก๊ส” ออกแถลง สู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ใครไม่เห็นด้วยไม่ต้องมา!!

2035

“เยาวรุ่นทะลุแก๊ส” ออกแถลง สู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ใครไม่เห็นด้วยไม่ต้องมา!!

จากกรณีที่กลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊ส ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปรวมตัวกันอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเป็นหลัก รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยสถานการณ์การชุมนุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนบ่อยครั้ง และมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายคนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจับกุมตัวไว้ได้

ล่าสุดวันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ทางเพจ เยาวรุ่นทะลุแก๊ส ได้ออกแถลงการณ์ถึงจุดยืนทางการเมือง โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

คำถามข้อที่ 1 : เยาวรุ่นทะลุแก๊สเกิดขึ้นได้อย่างไร?

สาเหตุแห่งความรุนแรงทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดจากประชาชน ผมอยากให้ทุดคนได้เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น รัฐบาลเป็นฝ่ายที่หยิบยื่นความรุนแรงให้กับประชาชนก่อน ซึ่งมนุษย์เรามี ความรู้สึก ความเจ็บปวด เราจึงไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านให้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทำอะไรเลย นับเป็นการขับเคลื่อนทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง

คำถามข้อที่ 2 : จุดประสงค์ของการรวมตัวกันเหมือนหรือต่างกับกลุ่มทะลุฟ้าและREDEM หรือไม่ และจุดยืนของเยาวรุ่นทะลุแก๊สคืออะไร?

เยาวรุ่นทะลุแก๊ส ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงต่อแนวคิดของทะลุฟ้าหรือREDEM หรือกลุ่มกิจกรรมใดๆก้ตาม จุดประสงค์ของเราทุกวันนี้ คือ ต้องการให้ภาครัฐต้องยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนทุกมิติ ทุกรูปแบบ เยาวรุ่นทะลแก๊ส เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการประชาธิปไตยและสังคมที่ดีขึ้นเช่นกัน โดยต้องการให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุติบทบาทการเป็นนายกรัฐมนตรีโดยทันที หากรัฐยังยืนยันใช้อำนาจคุกคามทำร้ายประชาชนโดยปราศจากความยุติธรรม เราก็พร้อมที่จะสู้เพื่ออนาคตของพวกเรา เรามีอุดมการณ์เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทุกคน เราจะไม่ยินยิมเป็นผู้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียว

คำถามข้อที่ 3 : คิดอย่างไรกับการใช้สันติวิธีในการต่อสู้ ?

การขับเคลื่อนต่อสู้ทางการเมืองมีหลายรูปแบบ เยาวรุ่นทะลุแก๊สไม่ได้ปฏิเสธการใช้สันติวิธี แต่สิ่งที่เราแสดงออกอยู่นั้น กลั่นมาจากความเจ็บปวดของประชาชน จึงทำให้เราลุกขึ้นสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ทางเพจขอวอนต่อผู้สื่อข่าวทั้งหลาย ด้วยหวังว่า สื่อมวลชนจะนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ไม่ชักนำหรือบิดเบือนนำเสนอให้ครบทุกมิติรอบด้าน อย่าปล่อยให้รัฐใช้อำนาจกดขี่คุกคามประชาชน รวมถึงผู้สื่อข่าวทุกท่านซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่ง

คำถามข้อที่ 4 : เพจเยาวรุ่นทะลแก๊ส สร้าเพื่อจุดประสงค์อะไร ?

เพจเยาวรุ่นทะลุแก๊ส สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนวิธีการตอบโต้ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทุกคนยที่ติดตามเพจมีสิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ทางเพจไม่ได้ต้องการบังคับ หรือควบคุมมวลชน เนื่องจาก คนที่มาร่วมกิจกรรมที่ดินแดวนั้นเกิดจากคนหลายกลุ่ม และเป็นอิสระต่อกัน แต่สามารถช่วยเหลือกัยเพื่อต่อสู้กับระบบเผด็จการได้ ทางเพจเยาวรุ่นทะลุแก๊ส เชื่อว่า การเตรียมพร้อมในการร่วมกิจกรรมเบื้องต้น จะเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องของการบาดเจ็บหรือคดีความ เพื่อให้เราได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกลับคืนมา