นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง ย้ำหมุดไทยต้องมีพระเจ้าอยู่หัว ฉาย 6 เรื่องชัด เหตุขบวนการล้มสถาบันพ่ายแพ้

1990

จากที่วันนี้ 12 มิถุนายน 2564 นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเปลือยถึงขบวนการล้มล้างสถาบัน ทั้งยก6เหตุผลที่ไม่สามารถทำลายสิ่งที่เคารพเทิดทูนของคนไทยไปได้

ทั้งนี้ข้อความที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ฯ ได้นำเสนอไว้มีความน่าสนใจดังนี้ ประเทศไทยต้องมีพระเจ้าอยู่หัว โคกหนองนา อันมีแนวคิดมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ้าใครไม่ได้ลงมือทำ อย่าเที่ยวริออกมาพูดแสดงความโง่ ข้าพเจ้าเอือมระอ่ากับคนพวกนี้ พวกเหลือขอ เป็นแค่ตัวประกอบของจำนวนประชากรในประเทศนี้

บางทีข้าพเจ้านึกขบขันกับคนพวกนี้ มันเพียรพยายามจะล้มเจ้าให้ได้ แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ภัยตัวเองเพราะ 1. จิตไม่บริสุทธิ์  หาข้ออ้างแค่ดูดีแต่เลอะเทอะ  2. ทำเพื่อพวกพ้องเพื่อผลประโยชน์ตนเอง ตกอยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง ยอมเป็นเครื่องมือ รับอมิสสินจ้างในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับบริจาค หรือแบมือขอความช่วยเหลือ

ในทางวิชาการ ก็ไปอ้างอิงนักวิชาการที่ผิดเพี้ยน ขี้ขลาดตาขาว เป็นเจ้าลัทธิที่ชอบบูชายัญเด็ก ลักปิดลักเปิดไม่รู้ตัวว่าชีวิตต้องการอะไร ภาพจำที่นักวิชาการเหล่านั้นมอบให้ หล่อหลอมให้ มันกลับกลายเป็นความเท็จหรือความจริงเพียงครึ่งเดียว เมื่อหลงเชื่อจึงพากันลงเหว

ไม่รู้จักประมาณตน คิดว่าโลกโซเชียลเป็นอาณาจักรของตนเอง ใครจะเข้ามาท้าทายไม่ได้ กุเรื่องโกหก สร้างเฟคนิวส์ คิดว่าคนอื่นอยู่ในกะลา แต่แท้ที่จริงคนพวกนี้เป็นพวกบ้าบอกะลาแตก แค่เขาใช้อาวุธทางปัญญาตอบโต้ก็เงียบกริบเป็นเป่าสาก

พวกนี้อยู่ในสังคมบันเทิง ตั้งแต่เจ้าลัทธิ นักวิชาการ ที่ใช้ความสุขทุกรูปแบบเข้าแลก กินนอน เป็นเรื่องธรรมชาติ ฟุ้งเฟ้อแต่เรื่องจินตนาการ ทำให้เหล่าสาวกหลงเสพติดในภาพมายา ใช้เงินใช้โอกาสปรนเปรอสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน เช่น การยกย่องเกินจริง หรือการยกระดับให้เด็กได้เก่งเกินกว่าอายุ แต่ไม่มีวันเก่งไปกว่าเจ้าลัทธิ เด็กเยาวชนกลายเป็นเหยื่อสนองตอบทุกรูปแบบจนยอมทำผิดกฎหมาย ติดคุกกินข้าวแดง

 

คนพวกนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่ชอบยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอดีตของประเทศต่างๆ เพื่อปลุกเร้าความเชื่อและสิ่งที่ตั้งใจ โดยไม่มีวันกระทำได้สำเร็จ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมประนีประนอม คิดจะเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นเสรีนิยมสาธารณรัฐมันจึงเป็นไปไม่ได้ และพวกเขาจะไม่ได้เห็นในชีวิตนี้ตั้งแต่เจ้าลัทธิจนถึงเหล่าสาวก

ทั้ง 6 ข้อนี้ ทำให้ข้าพเจ้าสบายใจ  ประเทศไทยต้องมีพระเจ้าอยู่หัวครับ