อันวาร์ร่อนหนังสือผู้บริหารพรรค-สมาชิกปชป. จี้ถอนตัวจากรบ.อ้างนายกดูแคลนปล่อยธรรมนัสนั่งรมต.

3446

จากที่วันนี้ 7 พฤษภาคม 2564  อันวาร์ สาและ ส.ส. ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และกลุ่มส.ส.สนิทอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศ เสนอขอให้พรรคถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนั้น

โดยเหตุผลระบุ เพื่อแก้ไขปัญหาของชาติ จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่พ้นสภาพความเป็น ส.ส.และรัฐมนตรี เพราะเป็นการกระทําผิดในต่างประเทศ และถูกจําคุกด้วยคําวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับศาลไทย จึงทําให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น โดยมีศาลรัฐธรรมนูญตกเป็นจําเลยของสังคม แม้ในคําวินิจฉัย ศาลฯ จะพยายามอ้างเหตุผลพร้อมทั้งตัวบทกฎหมายอย่างไร แต่ดูเสมือนสังคมไม่ยอมรับ

ทั้งนี้ นายอันวาร์ได้หยิบยกข้อมูลมาประกอบข้อเรียกร้องดังกล่าว ทั้งพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ที่ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2512 ข้อความว่า “…ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทําให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปรกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

รวมถึงได้อ้างอิงความเห็นของบุคคลจากหลายฝ่าย และข่าวของสื่อประเทศออสเตรเลียที่รายงาน เรื่องคําตัดสินของศาลไทย พร้อมทั้งมีคําวิจารณ์ต่อด้วยว่าโจรที่ไหนก็เข้ามาทํางานการเมืองไทยได้ ถ้าไม่ได้ทําผิดในประเทศไทย ซึ่งข่าวนี้เป็นกระแสดังไปทั่วโลก

เพราะทุกประเทศทราบกันดีว่าองค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติด ที่จะต้องมีความจําเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมจึงได้มีการจัดทําอนุสัญญาด้านยาเสพติดเพื่อให้สามารถนํามาใช้ เป็นเครื่องมือ (Legal instruments) ในการควบคุมยาเสพติด ทําให้มีอนุสัญญาที่สําคัญเกิดขึ้น 3 ฉบับ ซึ่งอนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับนี้มีประเทศต่างๆได้ให้การยอมรับและเข้าเป็นภาคีแล้ว โดยการให้สัตยาบันเป็นจํานวนมาก และสําหรับประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติจึงได้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญา 3 ฉบับข้างต้นแล้ว

นอกจากนี้ นายอันวาร์ ยังระบุว่า ตนไม่โทษศาลรัฐธรรมนูญ และก็จะไม่โทษ ร.อ.ธรรมนัส แต่จะโทษ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะปัญหาทั้งหมดเกิดจากท่านนายกฯไม่ใช่หรือ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเบื้องหลัง ร.อ.ธรรมนัส เป็นอย่างไร แต่ไม่สนใจ กลับแต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรี การกระทําเช่นนั้นเท่ากับเป็นการดูแคลนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และเมื่อเกิดกระแสสังคมต่อต้านทําให้ ร.อ.ธรรมนัส มีความจําเป็นต้องออกมาประกาศให้สังคมทราบผ่านสื่อเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ว่า

“ผมคือเส้นเลือดใหญ่ เลี้ยงหัวใจรัฐบาล ผมกุมความลับ ดีลต่อรอง หากล้มผมได้ รัฐบาลก็สั่นคลอน” นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ท่านนายกฯ ต้องแต่งตั้งหรือไม่ ทั้งๆที่เคยประกาศว่าจะต่อต้านนักการเมืองเลวๆในทุกรูปแบบ ซึ่งท่านไม่ได้ให้คําจํากัดความว่านักการเมืองเลวๆ ในความหมายของท่านคืออย่างไร แล้วในพรรคร่วมรัฐบาลมีหรือไม่