ซุปสำเร็จรูปไทย แจ้งเกิดในต่างแดน ความนิยมพุ่งเป็นอันดับ 7 ของโลก แค่ 4 เดือนแรกมูลค่า 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5314

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไทยประเภท “อาหารสำเร็จรูป” กลายเป็นสินค้าที่นิยมในต่างประเทศ ซุปสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปอย่างซุปข้น ซุปเห็ด ซุปข้าวโพด ซุปไก่ ฯ ที่ต้องใส่น้ำร้อนจะกลายเป็นสินค้าที่ถูกปากชาวต่างชาติ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 7 ของโลกรองจากสหภาพยุโรป สหรัฐ แคนาดา เซเนกัล ญี่ปุ่น และจีนอาเซียนสั่งซื้ออันดับหน่ึ่ง

R_091115_2_CoconutVegGreenCurry

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ซุปสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป อาทิ ซุปข้น, ซุปเห็ด, ซุปข้าวโพด, ซุปไก่, ซุปปลา, ซุปสำหรับเด็ก และซุปที่ต้องผสมน้ำร้อนก่อนรับประทาน เป็นผลิตภัณฑ์แจ้งเกิดของไทย เพราะมีจุดเด่นของรสชาติอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ จึงส่งผลให้การส่งออกของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 7 ของโลก

ในปีที่ 2562 ประเทศไทยส่งออกซุปสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปมีมูลค่า 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใน 4 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่าส่งออก 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 26% ซึ่งอาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดส่งออกซุปสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งระยะยาวสินค้าประเภทซุปยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากตอบโจทย์เรื่องอาหารพร้อมทาน และสอดรับกับวิถีการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน

………………………………………………….

Cr: กรมการค้าภายใน