จุรินทร์เปิดวอร์รูมอุ้มราคามันสำปะหลัง?!? ถก 3 สมาคมรับซื้อหัวมันสด ก.ก. 2.40 บาทใครเบี้ยวใช้กม.เคร่งครัด

3501

แนวโน้มราคามันสำปะหลังเป็นขาขึ้น เพราะตลาดส่งออกต้องการไปผลิตแอลกอฮอล์จำนวนมากโดยเฉพาะจีน แต่กลับราคาตก ก.พาณิชย์ ถกด่วน 3 สมาคมมันสำปะหลัง ขอให้รับซื้อหัวมันสด 2.40 บาทต่อกก.ช่วยเกษตรกรให้ได้รับราคาตามกลไกตลาด หากสมาชิกไม่ปฏิบัติขู่แรงจะขับออกจากสมาคม ใช้กม.เค่งครัดอย่าลืมดูพวกฉวยโอกาสนำเข้ามันราคาถูกมาบี้ราคาเกษตรกรไทยด้วย

ในปี 2563/64 คาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะมีประมาณ 28 ล้านตัน โดยปัจจุบันผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้ว 40% เหลืออีก 60% ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาด

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วง 10 เดือนปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยส่งออกปริมาณรวม 5.949 ล้านตัน มูลค่า 2,194.97 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพิ่มขึ้น 2.08% มูลค่าลดลง 2.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ส่งออกปริมาณรวม 5.828 ล้านตัน มูลค่า 2,261.39 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายกีรติ  รัชโน  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า   จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหัวมันสำปะหลังสดภายในประเทศตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สะท้อนกลไกตลาดโลกที่ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น จึงขอความร่วมมือภาคเอกชนประกาศราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังแนะนำ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในเข้ามากำกับดูแลภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมใจกันประกาศราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ไม่ต่ำกว่า 2.40 บาทต่อก.ก. และจะปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดให้มีราคาไม่ต่ำกว่า 2.50 บาทต่อก.ก. เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมันสำปะหลังได้รับราคาที่เป็นธรรมตามกลไกตลาดและลดภาระของรัฐ “

ทั้งนี้ หากสมาชิกสมาคมรายใดไม่ให้ความร่วมมือ แต่ละสมาคมฯ จะพิจารณาขับออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลให้ผู้ส่งออกรายนั้นๆ พ้นสภาพการเป็นผู้ส่งออกตามกฎหมายโดยปริยาย นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายใน ติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้” นายกีรติฯ กล่าวปิดท้าย

หากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วอย่าลืมระยะยาวด้วย

ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ราคามันสำปะหลังลดลงต่อเนื่องจากราคาประมาณ 2.70 บาทต่อกิโลกรัม เหลือราคา 2 บาทถ้วนต่อกิโลกรัม เนื่องจากเกษตรกรได้ขุดมันสำปะหลังมาขายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนมีสินค้าจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของตลาด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรจะชะลอการขุด แต่ปีนี้เกษตรกรคิดว่าจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากรัฐบาล ในโครงการประกันรายได้ แต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ เพราะโครงการประกันรายได้ไม่ได้ดูว่าเกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ในราคาเท่าใด แต่จะดูว่าเกษตรกรไปแจ้งการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนใด ซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

การหาผู้ซื้อมันสำปะหลังให้เกษตรกรจากภายในประเทศ มรว.กระทรวงพาณิชย์ได้คุยกับสมาคมไว้เมื่อต้นเดือนมกราคม 2564 ให้ช่วยรับซื้อมันสดในราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ก็มีการรับปากจาก 4 สมาคมฯจะดูแลสมาชิกไม่ให้ขายตัดราคา  สุดท้ายเวลารับซื้อจริงเกษตรกรยังคงขายได้ราคาต่ำ เลยต้องเล่นแรง ต้องให้รมว.ออกมาขู่เอง แก้ไขบนดินแล้ว ก็ต้องติดตามดูเรื่องใต้ดินด้วย ว่ามีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วนำมาขายตัดราคามันของเกษตรกรหรือไม่อย่างไร เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน