ธนาธร เคยประกาศ “ทวงคืนผืนป่า” ให้คนจน แต่ “แม่สมพร” บุกรุกป่าสงวน!?!

3328

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เคยประกาศชูนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” ให้กับคนจน แต่แม่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจ.ราชบุรี

จากกรณีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายชีวะภาพ ชีวะธรรมผอ. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หอบหลักฐานแจ้งความกับตำรวจบก.ปทส. เอาผิดกับ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ หลังตรวจสอบพบมีการบุกรุกที่ดินใน จ.ราชบุรี

สืบเนื่องจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ร้องทุกข์ให้กรมป่าไม้ ดำเนินการตรวจสอบที่ดิน 77 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษ ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ หลังรับเรื่องร้องทุกข์กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนพบว่าที่ดินที่นางสมพรครอบครองอยู่นั้น เป็นพื้นที่ป่าสงวน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี และซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีการประกาศในปี 2554 และไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะดำเนินการ จึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าไม้ถาวรหมายเลขที่ 85

ทั้งนี้ พบหลักฐานเชื่อได้ว่านางสมพร มีเจตนาครอบครองที่ดิน นส.2 โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมาย 7 แปลง เนื้อที่ 350 ไร่ ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน ม.14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีแผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนของนางสมพรเข้าร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ก่อนจะแสดงเจตนามอบให้จัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน ถือเป็นการแสดงเจตนาครอบครอง นส.2 แบบผิดกฎหมายของนางสมพร

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบพบว่า นางสมพร ครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมาย ภบท.5 อีก 1 แปลง เนื้อที่ 9 0ไร่ ในท้องที่หมู่ 3 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ นางสมพร จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 90 ไร่ ในช่วงปี 2553-2556 ส่วนเอกสารโฉนดที่ดิน 1 แปลงและ นส.3 อีก 14 ฉบับอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบ ขณะนี้พบความผิดฐานบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 450 ไร่ เป็นที่ดิน ภบท.5 และ นส.2 รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ก รวม 55 แปลง และเสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินของนางสมพร ที่เป็นนส.3 ก อีกประมาณ 2,000 ไร่ เบื้องต้นพบเข้าข่ายความผิดตาม ม.14 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.54 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484

หากย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2562 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (ในขณะนั้น) ร่วมงานประเพณีวันปีใหม่ม้ง โดยมี นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ จากกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง นำเดินชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยตอนหนึ่ง นายธนาธร กล่าวกับประชาชนบนเวทีกิจกรรมว่า พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส.ที่เป็นตัวแทนกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ 2 คน คือ

1.คุณณัฐพล ส.ส.บัญชีรายชื่อชาติพันธุ์ม้ง

2.คุณมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

โดยเหตุผลที่เราพยายามผลักดันให้มี ส.ส.ซึ่งเป็นคนชาติพันธุ์ในสภาผู้แทนราษฎร เพราะเราเชื่อในเรื่องคนเท่ากัน เราเป็นเพื่อนประเทศเดียวกัน เป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของผืนป่า เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมาย พรรคอนาคตใหม่เห็นคุณค่าของทุกกลุ่มคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ถูกภาครัฐละเลย กลุ่มคนที่รัฐมองว่าเป็นชนชั้นสอง กลุ่มคนที่ถูกกดขี่เอาเปรียบมายาวนาน

โดยนายธนาธรได้กล่าวตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า พรรคอนาคตใหม่จะขับเคลื่อนเรื่องที่ดินอย่างจริงจัง ทรัพยากรที่เป็นสิทธิชุมชน ดิน น้ำ ป่า นโยบายต่างๆ เรื่องนี้จะต้องไม่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลางโดยที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเยอะมาก โดยเฉพาะนโยบายทวงคืนผืนป่า ซึ่งพรรคอนาคตใหม่เราจะผลักดันให้เกิดการแก้ไข กรณีที่ประชาชนโดนรัฐฟ้อง โดนรัฐยึดที่ดินทำกินไป เราอยากเห็นการแก้ไขให้ทุกคนมีที่ดินทำกิน มีสิทธิในที่ดินทำกินนั้น เพื่อให้เป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่ดี สร้างชุมชนที่ดี การจัดการปัญหาที่ดินต้องมองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อย ต้องมองเห็นหัวประชาชน ไม่ใช่ที่ดินจัดสรรให้นายทุน หรือผู้มีอิทธิพล แต่ที่ดินต้องเอามารับใช้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่สูงมาต้องพึ่งพิงกับการเกษตรกรรม

ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกาศชูนโยบายในนามพรรคอนาคตใหม่ว่าจะทวงคืนผืนป่า และจะผลักดันให้เกิดการแก้ไข ในขณะที่นางสมพร แม่ของนายธนาธร กลับบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดราชบุรี ซึ่งนายธนาธรไม่เคยพูดถึงเลย ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า การครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติของนางสมพร จะมีความคืบหน้าอย่างไร