ประธานชวน เคาะ 21 คน 7 ฝ่าย คณะกรรมการสมานฉันท์ ดึงผู้ชุมนุมเข้าร่วม!?!

2280

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดตัว 21 คณะกรรมการสมานฉันท์ ดึงผู้ร่วมชุมนุมสองฝ่าย ร่วมกันหาทางออกประเทศ

จากกรณีที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร บริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมกำลังไว้ดูแลความสงบเรียบร้อย ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เขตพระราชฐาน และสถานที่สำคัญ เช่น ทำเนียบรัฐบาล ส่วนจะมีการปิดกั้นพื้นที่ 150 เมตรหรือไม่ อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยหาทางออกให้กับประเทศ ซึ่งจะมีการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นกรรมการสมานฉันท์

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานวิปฝ่ายรัฐบาล แถลงภายหลังการหารือร่วม 3 ฝ่าย ในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของกรรมการให้มีกรรมการทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้

1. ผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุม 2 คน ( กลุ่มเรียกร้องเห็นต่างกับรัฐบาล )

2. ผู้แทนรัฐบาล 2 คน

3. ผู้แทน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 2 คน

4. ผู้แทน ส.ส.ฝ่ายค้าน  2 คน

5. ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน

6. ผู้แทนฝ่ายที่มีความเห็นอื่น 2 คน ( กลุ่มเรียกร้องเห็นด้วยกับรัฐบาล )

7. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

– บุคคลซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ 3 คน  โดยคำนึงถึงตัวแทนให้ครอบคลุมถึงภูมิภาคต่างๆ

– บุคคลซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอ 1 คน

– บุคคลซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสนอ 1 คน

ทั้งนี้ นายชวน ได้กล่าวว่า สำหรับการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ศึกษารูปแบบการสร้างความปรองดอง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบองค์ประกอบทั้งหมด 21 คน หลังจากนี้จะให้ฝ่ายเลขาแจ้งให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบ เพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกรรมการสมานฉันท์เพื่อเริ่มเดินหน้าทำงานได้ทันที ส่วนประธานกรรมการสมานฉันท์ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมการสมานฉันท์พิจารณาจากกรรมการสมานฉันท์ด้วยกันเอง ส่วนจะมีภาระหน้าที่และรูปแบบการพิจาณาแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้น ให้กรรมการมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อน และจากการลงพื้นที่พบปะรับฟังความเห็นประชาชนในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ประชาชนต่างก็เห็นด้วยหากกรรมการสมานฉันท์หากสามารถทำให้บ้านเมืองเป็นไปอย่างสงบ