แยกอโศกฯ ประกาศ ยุติการชุมนุมเวลา 2 ทุ่ม หากเกิดเหตุการณ์รุนแรง นอกเหนือเวลาไม่เกี่ยวกับกลุ่มชุมนุม

4686

ไม่รับผิดชอบเฉยเลย!! แยกอโศกฯ ประกาศ ยุติการชุมนุมเวลา 2 ทุ่ม หากเกิดเหตุการณ์รุนแรง นอกเหนือเวลาไม่เกี่ยวกับกลุ่มชุมนุม!?!

จากที่ได้เริ่มมีการชุมนุมของ กลุ่มคณะราษฎร 2563 เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. โดยผู้ชุมนุมได้ลงถนนปิดบริเวณแยกอโศกฯ ในเวลาประมาณ 16.30 น.

เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ทางด้านของ กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณ แยกอโศกฯ ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมในเวลา 20.00 น. อีกทั้งยังได้ประกาศชัดเจนในเชิงเอาตัวรอดว่า จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบหลังจากที่ประกาศยกเลิกการชุมนุม เพราะถือว่า กลุ่มชุมนุมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเหตุการณ์นอกเหนือการชุมนุม