สี จิ้นผิงประกาศ จีนพร้อม…หน้าไหนก็ไม่หวั่น

1359

สี จิ้นผิงประกาศ จีนพร้อม…หน้าไหนก็ไม่หวั่น
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอกย้ำ ปี 2020
เป็นปีแห่งการเสริมสร้างการป้องกันประเทศ และติดอาวุธให้กับกองกำลังป้องกันชาติ
ในขณะที่ยังคงเร่งรัดดำเนินการรักษาและควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพอย่างสุดกำลัง
วันอังคารที่ผ่านมา (26.พค.2563) ประธานาธิบดีสีฯปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง บางทีเรียก
“ผู้นำสูงสุด” ได้เข้ารับฟังรายงานจากกองทัพเรื่อง บทบาทและผลงานการรับมือกับวิกฤติโควิด-19
รายงานการฝึกฝนด้านการปฏิบัติการรับมือภัยโรคระบาด
และการจัดเดรียมขีดความสามารถในการป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพของรัฐที่แทรกแซงเข้ามาจา
กภายนอก
“กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ได้รับโอกาสเพื่อแสดงบทบาทหาญกล้า ในฐานะวีรชนของประชาชน
ท่ามกลางมหาวิกฤติโรคระบา่ด ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อผลสำเร็จอย่างดียิ่ง
และได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมจากพรรคและประชาชนชาวจีน” สีกล่าวชื่นชม
อย่างไรก็ตาม ปี 2020 นี้เป็นปีสิ้นสุดของ “13th five-year plan: แผนพัฒนากองทัพฯ”
สีฯจึงย้ำชัดว่าจะสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่
เพื่อรับมือกับวิกฤติโรคร้ายและพัฒนาพันธกิจหลักทุกด้านของกองทัพให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และแสนยานุภาพของกองทัพ ให้พร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างถึงที่สุด
(ซินหัว)
……………………………………….