ดร.อาทิตย์เผย25โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพระราชดำริในหลวงร.10 ทรงรักปชช.เหมือนที่พระบิดาท่านรัก

6412

จากที่วันนี้(10ต.ค.63) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพลงในเฟซบุ๊กถึงพระเมตตาของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงดูแลห่วงใยประชาชนผ่านการทรงงานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเรื่องราวนี้ได้สร้างความปีติต่อคนไทยเป็นอย่างมาก

ในหลวงทรงงาน​แบบเงียบๆไม่ทรงประชาสัมพันธ์​ แต่เน้นให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์​จริงๆ​ ทรงให้องคมนตรี​ติดตาม​ ลงพื้นที่​ ตรวจงานและรายงานท่านอย่างสม่ำเสมอ​ เพราะท่านรักประชาชน ​เหมือนที่พระบิดาของท่านรัก #คนไทยโชคดีที่มีในหลวง​ #พระราชาผู้ปิดทองหลังพระ

25 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรัชกาลที่10

1.โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พาน จ.เชียงราย

2.โครงการก่อสร้างฝายร่องขุย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

3.โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหนขุดสระเก็บน้ำ ม.5 และขุดลอกคลอง ม.15 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

4.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

5.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

6.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สามเงา จ.ตาก

7.โครงการก่อสร้างฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำ และฝายปางไคร้ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

8.โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

9.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่ อ.บ้านตาก จ.ตาก

10.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมท่อส่งน้ำบ้านห้วยหมากหล่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

11.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

12.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

13.โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำและขุดลอกหนองน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

14.โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

15.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

16.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

17.โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยยางพร้อมขุดลอกลำห้วยยางฯ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

18.โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

19.โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

20.โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

21.โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.มะนัง จ.สตูล

22.โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ต.ลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

23.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

24.โครงการฝายเก็บกักน้ำคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

25.โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

#ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

#ขอถวายกำลังใจ​ #จะมีใครรักคนไทยเท่าในหลวง

#แชร์ให้คนไม่รู้ได้รู้ #เรารักพระเจ้าแผ่นดิน

ที่มา : เฟซบุ๊ก Arthit Ourairat