สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์!!อดีตนายกฯกัมพูชาสิ้นพระชนม์แล้วที่ฝรั่งเศส ฮุนเซนถวายอาลัย

1545

กระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชา เปิดเผยว่า สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ พระเชษฐาต่างมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา พระชนมายุ 77 ชันษา สิ้นพระชนม์ที่ฝรั่งเศส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 จากอาการประชวรโรคชรา

สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ ประสูติเมื่อ 2 ม.ค.2487 เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกัมพูชาหลายสถานะคือ เป็นประธานคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ อดีต หน.พรรคฟุนซินเปก อดีต นรม.กัมพูชา(2536-2540) อดีตประธานรัฐสภาระหว่างปี 2541 ถึง 2549 และพระราชโอรสของสมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุ (เจ้านโรดมสีหนุ) อดีตพระมหากษัตริย์กัมพูชา เขาเกษียณจากการเมืองในปี 2555

ในวันเดียวกันนั้น นายกรัฐมนตรี.ฮุน เซน และภริยา ส่งสารทูลถวายสมเด็จพระนโรดมมารีรณฤทธิ์ ซึ่งคือเจ้าหญิงนโรดมมารี อดีตพระชายาสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ พระราชบุตร พระราชบุตรี ทุกพระองค์ ว่า “ขณะนี้ข้าพระพุทธเจ้าและภริยา มีความโศกเศร้าเมื่อได้ทราบข่าวสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ ประธานพรรคฟุนซินเปก และประธานคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ทรงถึงแก่ทิวงคตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28พ.ย.64 ขณะพระชนม์มายุ 77 ชันษา ด้วยโรคชรา 

ในโอกาสที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความเศร้าโศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าและภริยา ขอแสดงความเสียใจต่อความทุกข์ร่วมกับพระชายา พระราชบุตร พระราชบุตรี พร้อมทั้งราชวงศ์ทุกพระองค์ ประกอบด้วยอนิจจา ความเศร้าโศกเสียดาย ความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องเพราะการสูญเสียสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ ถือเป็นความสูญเสียผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งแห่งพระราชวงศ์ ซึ่งทรงเปี่ยมล้นด้วย

พระหฤทัย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้าและภริยาขอน้อมกายวาจาและใจ อุทิศบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ ขอพระองค์ทรงสู่สุคติสรวงสวรรค์มิคลาดคลาเลย

ด้านโฆษกพรรคฟุนซินเปค เปิดเผยว่า โอรสและธิดาในสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ รวมทั้งสมาชิกราชวงศ์กัมพูชา อยู่ระหว่างการเตรียมเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อนำพระศพจากกรุงปารีสของฝรั่งเศส กลับมาประกอบพระราชพิธีศพที่กรุงพนมเปญของกัมพูชา

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงนำพรรคการเมืองแนวคิดกษัตริย์นิยมของพระองค์ชนะการเลือกตั้งในปี 2536 แต่ทรงถูกโค่นอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2540 โดยฮุนเซน ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลและคู่แข่ง

เจ้านโรดม รณฤทธิ์ ทรงเป็นสมาชิกในราชวงศ์กัมพูชา ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยพระองค์ยังทรงนำพรรคฟุนซินเปกลงแข่งขันในการเลือกตั้งเป็นเวลาหลายปีหลังถูกขับออกจากตำแหน่ง

แต่ในปี 2560 พระองค์ได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามของฮุนเซนผิดหวัง ด้วยการสนับสนุนการยุบพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่ง ที่หัวหน้าพรรคถูกจำคุกจากข้อหากบฎ ซึ่งพระองค์ตรัสว่าไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากทำงานร่วมกับฮุนเซน ผู้ที่กีดกันพรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งหมด และในตอนนี้ยังเป็นประธานในรัฐสภาที่มีพรรคเดียว

เจ้านโรดม รณฤทธิ์ ทรงพ้นจากเงาของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชบิดา และทรงนำพรรคฟุนซินเปกคว้าชัยอย่างน่าประหลาดใจในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ดำเนินการโดยสหประชาชาติในปี 2536 ที่เป็นการยุติสงครามกลางเมืองนานกว่าทศวรรษ แต่ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงชนะการเลือกตั้ง ไม่นานหลังจากนั้น ทรงถูกขับไล่โดย ฮุนเซน ผู้ที่พระองค์ทรงตกลงที่จะแบ่งอำนาจร่วมกัน และยังคงครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาจนถึงปัจจุบัน