เพื่อไทยมีหนาว! “เรืองไกร” งัดหลักฐานเพิ่ม ถอดคำพูดคลิป “ทักษิณ” ยื่นสอบลายมือชื่อใช้โปรโมทพรรค ขัดกม.ชัดเจน

1453

หลังจากที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ว่า จากกรณีที่พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คน คือนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และน.ส,พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ไปแล้วนั้น

ซึ่งเมื่อติดตามข่าวในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์สื่อมวลชนอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพบเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ ส.ส. ทั้ง 2 คน ลงมติไม่เป็นไปตามหนังสือพรรคเพื่อไทยวันที่ 30 ส.ค. 2564 ซึ่งหัวหน้าพรรคเป็นผู้ลงนามแจ้งให้ ส.ส. ของพรรคทุกคนต้องลงมติตามความในหนังสือดังกล่าว

แต่ตามรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 114 และมาตรา 124 สรุปว่า ส.ส. เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ และในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.มีเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการแสดงความคิดเห็นหรืออกเสียงลงคะแนน ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว ส.ส. ผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้ ดังนั้นกรณีที่พรรคเพื่อไทย ลงมติขับ ส.ส. 2 คน นั้น รวมทั้งยังมีประเด็นของคลิปนายทักษิณที่โผล่กลางงานเลี้ยง และมีส.ส.เพื่อไทยมาร่วมด้วย ก็เป็นหลักฐานที่ชัดว่า มีการครอบงำพรรค และเมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา ตนได้ไปยื่นหนังสือด้วยตนเองเพื่อให้ กกต. ตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป


ล่าสุดนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้เปิดเผยว่า ตนได้ดูทั้งภาพและเสียงระหว่างนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตส.ส.อุบลราชธานี ที่วิดีโอคอลกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อถอดคำพูดออกมาพิจารณา ทำให้มีเหตุที่ต้องขอให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตรวจสอบว่า ข้อเท็จจริงตามคลิปดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง ม.28 หรือไม่ ประกอบกับการพิจารณาเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ม.45 , คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 , ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย , คำวินิจฉัยและหนังสือ กกต.ต่างๆและมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งความหมายจากพจนานุกรม จึงต้องขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไป


ข้อความในคลิปที่นายเกรียงถามนายทักษิณ เช่น เรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่ , ที่นายเกรียงบอกว่าสิ้นเดือนจะไปพบเจ้านาย , ที่นายทักษิณบอกว่า ผมมีหลายแนวทางอยู่ รับรองว่า แต่ละแนวทางเนี่ย ส.ส.ที่คิดจะออก เพราะรับตังค์เขามาแล้ว ต้องเอาตังค์ไปคืน และที่บอกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ยังอยู่ร้อยกว่าสามสิบหกคนเนี่ย ก็แข็งแรงทุกคน แล้วก็สามารถขยายเส้น ขยายเขต ในจังหวัดใกล้เคียงกันได้อีก เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการสนทนาที่มีนัยทางการเมือง

พรป.พรรคการเมือง ม.28 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” แต่จากคลิปดังกล่าว ซึ่งนายเกรียงได้มีการยอมรับข้อเท็จจรืงต่อสื่อไปแล้ว อาจจะมีลักษณะในทางที่เข้าข่ายเป็นการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

อีกทั้งต่อมา ยังมีการนำลายมือชื่อที่สื่อระบุว่าเป็นของนายทักษิณ ที่เขียนคำว่า “พรรคเพื่อไทย” หรือคำว่า “พรุ่งนี้เพื่อไทย” มาใช้ในเฟซบุ๊กของพรรคและเฟซบุ๊กของสมาชิกพรรค ซึ่งข้อความในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่น่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพรรคการเมือง รวมทั้งน่าจะยังมีการนำลายมือดังกล่าวไปใช้ในการประชุมพรรคเพื่อไทยที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 ต.ค.นี้ ด้วย

“กรณีจากข้อเท็จจริงตามคลิปดังกล่าว และการนำลายมือดังกล่าวมาใช้กับกิจกรรมของพรรคนั้น ถ้าเทียบเคียงกับคำวินิจฉัย กกต. ที่ 20/2564 กรณีหัวหน้าสาขาและสมาชิกพรรคเพื่ออนาคตใหม่ฝ่าฝืนพรป.พรรคการเมือง ม.30 ซึ่งกกต.มีคำสั่งให้ดำเนินคดีไปแล้วนั้น กรณีคลิประหว่างนายเกรียงกับอดีตนายกฯทักษิณ จึงควรมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานในแนวทางที่ กกต. เคยปฏิบัติ”

ด้วยข้อเท็จจริงตามคลิปและลายมือดังกล่าว จึงมีเหตุที่ต้องขอให้ กกต.ตรวจสอบต่อไปว่าจะเป็นกรณีที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.28 หรือไม่ และมีเหตุจะร้องศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทยหรือไม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ โดยตนจะไปยื่นหนังสือที่ กกต.ด้วยตนเองในอังคารวันที่ 26 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น.