ยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้!?!ในจุดที่เปลี่ยนแปลง ทำไมไทยเลือกซ้อมรบกับจีน จับตาสัมพันธ์สหรัฐ!!

1361

การฝึกซ้อมเพื่อการรักษาสันติภาพระดับนานาชาติ”Shared Destiny-2021″  เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา( 6 ก.ย.2564) ในมณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพจีนได้จัดให้มีการฝึกซ้อมสดจากนานาชาติเรื่องการรักษาสันติภาพ โดยมีส่วนร่วมของกองกำลังจากประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน มองโกเลีย ปากีสถาน และไทย

การฝึกซ้อมจัดขึ้นที่ฐานฝึกยุทธวิธีแบบใช้อาวุธร่วมของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ในเหอหนาน 

ภาพจำลองของการฝึกซ้อมเป็นการปฏิบัติการร่วมกันของกองกำลังรักษาสันติภาพข้ามชาติ และการฝึกซ้อมจะจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมสนามรบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งกำหนดขึ้นตามมาตรฐานการสู้รบระดับนานาชาติ มืออาชีพ และสมจริง 

คาดว่าจะมีการฝึกซ้อมการลาดตระเวนในสนามรบ การรักษาความปลอดภัยและการลาดตระเวน การคุ้มกันด้วยอาวุธ การคุ้มครองพลเรือน การตอบสนองต่อการโจมตีที่รุนแรงและการก่อการร้าย การก่อสร้างฐานปฏิบัติการชั่วคราว การปฐมพยาบาลในสนามรบ และการควบคุมโรคระบาด

การฝึกซ้อมดังกล่าวมีกำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6- 15 กันยายนศกนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความคิดริเริ่ม “การดำเนินการเพื่อการรักษาสันติภาพ” ของสหประชาชาติ ส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติ และความพยายามร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของกองกำลังสำรองเพื่อการรักษาสันติภาพ 

แหล่งข่าวทางการทหารของจีนกล่าวก่อนหน้านี้ว่า กองทัพจีนในฐานะผู้ปฏิบัติเชิงรุกเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ จะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และเป็นผู้พิทักษ์สันติภาพของโลกอย่างแข็งขันเสมอ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กองทัพจีนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งช่วยค่อยๆ ปรับโครงสร้างกองกำลังรักษาสันติภาพของจีนให้เหมาะสม และขยายการกระจายทางภูมิศาสตร์จากพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเดียวเป็น 11 พื้นที่ปฏิบัติภารกิจ นอกจากนี้ ตำแหน่งที่บุคลากรจีนครอบครองอยู่ในขณะนี้ขยายจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปไปยังผู้บังคับบัญชาของภารกิจของสหประชาชาติ

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา กองทัพจีนได้ขยายกำลังพลในต่างประเทศจากหน่วยสังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่หน่วยเดียวไปเป็นกองกำลังบูรณาการ และขยายกำลังพลจากบุคลากรด้านวิศวกรรมรวมเป็นวิศวกรรม การขนส่ง การแพทย์ ความมั่นคง ทหารราบและ เจ้าหน้าที่เดินเรือภาคพื้นดิน

นอกจากนี้ นายทหารหญิงและผู้สังเกตการณ์ชาวจีนยังได้ร่วมกับทหารชายในปฏิบัติการดังกล่าว

ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า จีนได้ยกระดับกองกำลังรักษาสันติภาพสำรอง 5 กองกำลังให้อยู่ในระดับสูงสุดเป็นอันดับสาม กล่าวคือ ยกระดับกองกำลังรักษาสันติภาพสำรองทั้งหมด 8,000 นาย ตลอดจนสนับสนุนจำนวนทหารสูงสุดในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

ในเดือนมกราคมปีนี้ จีนได้ส่งทหารประมาณ 40,000 นายไปเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 25 นาย และเจ้าหน้าที่และทหารจีน 13 นายได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติการดังกล่าว ปัจจุบัน ผู้รักษาสันติภาพชาวจีนมากกว่า 2,500 คนอยู่ในแนวหน้าของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติทั่วโลก

ในบรรดาสมาชิกถาวร 5 ตำแหน่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ประเทศจีนเป็นผู้สนับสนุนบุคลากรรายใหญ่ที่สุดในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสอง แม้ว่าจะมีทหารเพียง 800 นายก็ตาม ในแง่ของการแบ่งปันกองทุนเพื่อการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประเทศจีนมีส่วนสนับสนุนร้อยละ 15.21% ของงบประมาณ ทำให้จีนเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่อันดับสอง

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเงินทุนและกำลังทหาร นอกจากนี้ยังได้เสนอพิมพ์เขียวสำหรับ “การสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติและบรรลุผลที่เป็นประโยชน์กับทุกคน” เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถรักษาสันติภาพได้ทั่วโลก