เปิดโพลคะแนนนิยมทางการเมืองรอบล่าสุด “บิ๊กตู่” ยังนำโด่ง เหมาะสมนั่งนายกฯ ปชช.เชียร์อยู่ครบเทอม ส่วน “พิธา-มิ่งขวัญ-จุรินทร์” รั้งท้าย!?

1871

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.64 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องความนิยม ผู้นำรัฐบาล กับประชาธิปไตย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

โดยเมื่อมีคำถามถึงความนิยมต่อนักการเมืองบุคคลสำคัญต่าง ๆ ถ้าวันนี้เลือกได้จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 30.8 ระบุ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ ร้อยละ 14.9 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

อันดับสามหรือร้อยละ 5.3 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 4.8 ระบุ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 3.1 เช่นกันระบุ นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ ร้อยละ 2.1 ระบุ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในขณะที่ร้อยละ 13.4 ระบุคนอื่น ๆ และร้อยละ 25.6 ระบุไม่ทราบ ไม่มี


ล่าสุดก็มีอีกโพลสำรวจยืนยันคะแนน เมื่อศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,515 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

ทั้งนี้จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้

พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.65 ระบุว่า ยังหาคน ที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 19.32 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนจริงจังกับการทำงาน ทำงานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ สุจริต แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึง อยากให้ทำงานอย่างต่อไปจนครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 3 ร้อยละ 13.64 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เพราะ อยากให้ผู้หญิงขึ้นมาบริหารประเทศบ้าง มีประสบการณ์การทำงาน บริหารงานที่ผ่านมาได้ดี มีผลงานที่โดดเด่น เป็นคนตรงไปตรงมา และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 4 ร้อยละ 8.71 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทำจริง มีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในการทำงานมาก และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 5 ร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ที่ดี ชื่นชอบนโยบายพรรค และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 6 ร้อยละ 3.62 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนไฟแรง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบในการทำงานและนโยบายของพรรค

อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงานในการทำงานที่ดี โดดเด่น เป็นคนตรงไปตรงมา ชื่นชอบในการทำงาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 8 ร้อยละ 2.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 9 ร้อยละ 2.11 ระบุว่าเป็น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีทัศนคติที่ดี มีมุมมองด้านเศรษฐกิจที่ดี น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี และชื่นชอบนโยบายพรรค

อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีประสบการณ์ในการทำงานมาก ชื่นชอบแนวคิดการทำงาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

และร้อยละ 3.53 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชวน หลีกภัย นายเนวิน ชิดชอบ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายวิษณุ เครืองาม ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายอานันท์ ปันยารชุน

ทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูโพลครั้งที่ 1 /2564 เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2564 จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 30.10 ระบุว่า ยังหาคน ที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 28.79 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา ตัดสินใจได้เด็ดขาด มีความซื่อสัตย์ มีโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึง ชื่นชอบในการบริหารงานได้ดี เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบจากสำรวจทั้ง 2 ครั้ง จะเห็นว่า พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายกรณ์ จาติกวณิช นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ทั้ง 2 ครั้ง ก็ยังคงวางใจเลือกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากยังไม่มีใครเหมาะสมในช่วงเวลานี้ และทางพรรคก้าวไกล คะแนนนิยมก็อยู่รั้งท้ายเกือบทุกรอบ