เปิดตัวเลขล่าสุด อินเดียติดเชื้อโควิดเพิ่มวันเดียว 80,000 ราย อีกไม่ถึงเดือน เสี่ยงแซงหน้าสหรัฐ ขึ้นอันดับ 1 ของโลกแทน

2153

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ทั่วโลกยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะในประเทศไทยมีรายงานพบทหารติดเชื้อจำนวน 16 ราย หลังกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ซูดานใต้

สำหรับ 3 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับหนึ่งยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อ 7,406,146 ราย เพิ่มขึ้น 44,227 ราย เสียชีวิต 210,785 ราย เพิ่มขึ้น 977 ราย

อันดับสอง คืออินเดียมีผู้ติดเชื้อ 6,223,519 ราย เพิ่มขึ้น 80,500 ราย เสียชีวิต 97,529 ราย และอันดับสาม บราซิลมีผู้ติดเชื้อ 4,780,317 ราย เพิ่มขึ้น 31,990 ราย เสียชีวิต 143,010 ราย เพิ่มขึ้น 849 ราย

ทั้งนี้จะเห็นว่า สหรัฐฯและอินเดีย ทิ้งช่วงห่างกันไม่มาก มีความเป็นไปได้ว่าอินเดียจะมียอดผู้ติดเชื้อขึ้นมาแซงหน้าเป็นอันดับ 1 แทน เพราะห่างกันเพียง 1,182,627 รายเท่านั้น

อย่างไรก็ตามยอดผู้ติดเชื้อในอินเดียยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยสภาพชุมชนที่แออัด สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีแนวโน้มสูงว่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลก