ไทยภักดีขอนแก่นประกาศลั่น “พร้อมสละทั้งชีวิต” ปกป้องสถาบัน

1966

ที่ บริเวณศาลาผูกเสี่ยวภายในศาลากลาง จ.ขอนแก่น “กลุ่มไทยภักดีขอนแก่น” รวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ปกป้องสถาบัน โดยมีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมทั้งป้ายข้อความปกป้องสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ มารวมตัวชุมนุมกัน มีการปราศรัย และเปิดเพลงสดุดีจอมราชันย์ และกล่าวทรงพระเจริญ อยู่เป็นระยะ

ทั้งนี้ นายภัตธนสันต์ เสงี่ยมศรี สมาชิกกลุ่มไทยภักดีขอนแก่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาพลังเงียบที่รักในสถาบันต่างอยู่นิ่งไม่แสดงออก แต่มาวันนี้มีกลุ่มบุคคลมาแสดงออกและชุมนุมเพื่อล้มสถาบันจึงเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้จึงรวมตัวกันมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และตอบโต้ด้วยการชุมนุมคู่ขนาน

“ตั้งแต่อดีตเราได้ยินมาตลอดว่าเราสามารถเสียสละชีวิตเพื่อสถาบันได้ วันนี้คนที่รักสถาบันก็ยังคงยืนยันว่าเราสามารถสละชีวิตได้”

Posted by ไทยภักดี ขอนแก่น on Thursday, September 24, 2020