ศบศ.อัดฉีดคนละครึ่ง-เติมเงินสวัสดิการเฟส 2 !?! ทุ่มงบฯ 4.35 หมื่นล้าน กระตุ้นใช้จ่ายถึงตรุษจีนปี ’64

1440

ศบศ.เคาะงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 43,500 ล้านบาท ลุยคนละครึ่งเฟส  2 เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ์ เปิดลงทะเบียน 16 ธ.ค.นี้ โดยเพิ่มวงเงินเป็นคนละ 3,500 บาท เปิดใช้สิทธิ์ลากยาวถึงตรุษจีน ทั้งนี้ 10 ล้านคนแรกไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ พร้อมอัดฉีดเงินช่วยเหลือบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาท ทั้งสองโครงการเริ่มปีหน้า เป็นเวลา 3 เดือน 1 มค.-31 มี.ค.2564 ล่าสุดร้านค้าแห่ร่วมเฉียด 9 แสนแห่ง ยอดใช้จ่ายพุ่ง 3.3 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะคณะกรรมการบริหารสถานการเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบให้ต่อเฟส 2 โครงการคนละครึ่ง โดยคนที่เข้าโครงการแล้ว จำนวน 10 ล้านคน จะได้เพิ่มอีกคนละ 500 บาท และขยายการใช้จ่ายไปจนถึงมี.ค.2564

ส่วนผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่ จะได้เพิ่ม 5 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค.นี้ โดยจะได้ยอดเงินใช้จ่ายรายละ 3,500 บาท นอกจากนี้ ศบศ.เห็นชอบต่ออายุจ่ายการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท อีก 3 เดือนรวมวงเงินทั้ง 2 โครงการ จะใช้เงินอีก 43,500 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการบริโภคในประเทศ 2 โครงการวงเงินรวม 43,500 ล้านบาท โดยใช้เงินจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ได้แก่

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

1.มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 วงเงิน 22,500 ล้านบาท โดยใช้เงินจากเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยมาตรการมีรูปแบบการดำเนินเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน มาตรการในระยะ 2 มีรายละเอียดเพิ่ม คือ จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท 

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิไปแล้ว จะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ มีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2564  และเพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่ง อีกคนละ 500 บาท โดยจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่หนึ่งออกไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

2.มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท จากเงินกู้ส่วนการเยียวยาเศรษฐกิจ โดยมีเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1ม.ค.-31 มี.ค.2564

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8.9 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9,526,815 คน

โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 33,754 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 17,236 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 16,518 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 181 บาทต่อครั้ง จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง