รมว.แรงงานรับลูกนายกฯ!?!เผยมาตรการเยียวยาแรงงาน-ผู้ประกอบการ หลังปิดแคมป์คนงาน 6 จังหวัดแดงเข้ม จ่ายค่าจ้าง 50%

1327

จากกรณีพบมีแรงงานติดเชื้อโควิด -19 ใน กทม.เป็นจำนวนมาก และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัดปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีการประกาศการใช้มาตรการควบคุมและชะลอการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งการปิดแคมป์คนงาน อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานหรือการเดินทางของประชาชนเพื่อกลับภูมิลำเนา ทางด้านกระทรวงแรงงานได้สานต่อ ที่ประชุมศบศ.ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีการประชุมด่วนกรณีพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานในระบบ  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานไทยและต่างด้าวจากกรณีที่รัฐสั่งปิดสถานที่พักคนงาน งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเวลา 1 เดือน ว่า ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผล กระทบจากกรณีดังกล่าว จึงได้มีบัญชาให้กระทรวงแรงงานประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือนายจ้างผู้ประกอบการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และปิดแคมป์คนงานในกทม.ปริมณฑลรวม 6 จังหวัด

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของมาตรการรองรับของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเยียวยาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากถูกปิดตามคำสั่ง ศบค.โดยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง ส่วนวิธีการจ่ายเงินจะหารือกับผู้ประกอบการ เบื้องต้นจะจ่ายทุก 5 วัน ส่วนแคมป์คนงานได้ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปตรวจตราทำความเข้าใจกับนายจ้างผู้ประกอบการ ส่วนแรงงานต่างด้าวหากเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็จะนำเข้าสู่ระบบทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ จากรายงานข้อมูลจำนวนแคมป์คนงานเบื้องต้นพบว่าปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร 575 แห่ง ลูกจ้าง 83,375 คน จังหวัดนนทบุรี 140 แห่ง ปทุมธานี 149 แห่ง และสมุทรปราการ 32 แห่ง ส่วนจังหวัดที่เหลือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ รมว.แรงงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดในพื้นที่บูรณาการทำงานและประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในแคมป์คนงานตามมาตรการ ศบค.

นายสุชาติ ยังกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานจะประสานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก (swab) แก่แรงงานในแคมป์คนงาน 100 เปอร์เซ็น หากตรวจพบเชื้อจะต้องแยกตัวแรงงานเพื่อมาเข้าสู่การรักษาตามขั้นตอนของสาธารณสุข ส่วนผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มิ.ย.2564 ได้เชิญสมาคมก่อสร้างเข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่งด้วย