เตือนภัย!!ผู้ปกครองยุคโควิดระบาดต้องระวังมิจฉาชีพ?!?เปิดกลโกงหลอกโอนเงิน หวังทำประกันโควิดให้นักเรียน

1386

ในโลกออนไลน์มีการแชร์กลโกงของ มิจฉาชีพรูปแบบใหม่ ที่ใช้การสร้างแอคไลน์ปลอมเป็นครู หรือไม่ก็แฮคไลน์ของครู เพื่อเข้าเข้าไปติดต่อคุยกับผู้ปกครองนักเรียนของ รร นั้นๆ แล้ว หลอกว่า โรงเรียนมีนโยบายในการทำประกันโควิดให้นักเรียน และขอให้ผู้ปกครองโอนเงินมาคนละห้าร้อย สำหรับการทำประกัน

วันนี้ 24 พ.ค. 2564มิจฉาชีพในกระทำการแบบนี้เป็นวงกว้าง ซึ่งพบโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อแล้วหลายแห่ง  อาทิ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี   , วิทยาลัยมหาสารคาม  , วิทยาลัยอาชีพวศึกษาอุบลราชธานี  , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  , โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง , และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และเชื่อว่า มีมากกว่านี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยผู้ปกครอง ก่อนที่จะโอนอย่าเพิ่งสอบถามผ่านไลน์ ของคุณครูเท่านั้น ควรสอบเช็กข้อมูลกับทางโรงเรียนโดยตรงด้วย เพื่อไม่ให้กลายเป็นเหยื่อให้กับ มิจฉาชีพ เหล่านี้

สถานการณ์ปัจจุบันได้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่หรือคลัสเตอร์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบตามมามากมาย ซึ่งถือว่ามีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยลดการแพร่ระบาด ได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย นอกจากรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาแล้ว บริษัทประกันของภาคเอกชน 8 แห่งร่วมมือช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ คลายความกังวลและเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในเร็ววัน จึงได้ร่วมกันออกแผนประกันภัยฉีดวัคซีนโควิดแล้วแพ้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างเช่น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ที่สนใจและยังไม่ได้ลงทะเบียนรับความคุ้มครอง สามารถลงทะเบียนได้ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จนเกิดอาการโคม่า ทุนประกันคนละ 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันที่เริ่มฉีดวัคซีน โดยลงทะเบียนได้ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการมอบประกันภัยแพ้วัคซีนฟรีให้กับประชาชน รวมทั้งสิ้น 11.5 ล้านสิทธิ์ ได้แก่ 

  1. บมจ.กรุงเทพประกันภัย จำนวน 2,000,000 สิทธิ์ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.bangkokinsurance.com
  2. บมจ.ทิพยประกันภัย จำนวน 2,000,000 สิทธิ์ ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ https://register.tipinsure.com/RegisterCovid19/vaccine
  1. บมจ.เมืองไทยประกันภัย จำนวน 2,000,000 ลงทะเบียนได้ที่ https://www.muangthaiinsurance.com/th/home
  2. บมจ.วิริยะประกันภัย จำนวน 2,000,000 สิทธิ์ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.viriyah.co.th/th/
  3. บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย จำนวน 1,000,000 สิทธิ์ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.asset.co.th
  4. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย จำนวน 1,000,000 สิทธิ์ ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ https://www.smk.co.th/covid19_vacine.aspx
  1. บมจ.อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1,000,000 สิทธิ์ ลงทะเบียน ได้ที่ https://www.seic.co.th
  2. บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำนวน 500,000 สิทธิ์ ลงทะเบียนได้ที่ https://health.thaivivat.co.th