มธ.เปิดหน้างัดเอนก! ไม่สอบ 7 อาจารย์ยื่นประกันนศ.คดีหมิ่นสถาบัน อ้างไม่ผิดจรรยาบรรณ

2112

จากกรณี ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความพร้อมเอดกสารฉบับหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการดำเนินการให้ตรวจสอบบรรดาอาจารย์ที่ปกป้องและยื่นประกันตัวผู้ต้องขังตามความผิดมาตรา 112 นั้น

ทั้งนี้โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์เนื้อหาว่า จับตากรณี “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ  มี “บัญชา” ถึงอธิการบดีมธ. และม.มหิดล ขอให้ชี้แจงว่าจะสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ 8 ราย ที่ไปยื่นขอประกันตัวนักศึกษา 3 ราย ที่ถูกกล่าวหาในข้อหาตาม ม.112 และ ม.116 ได้หรือไม่

ขณะที่ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทำหนังสือที่ อว 0100/72 ลงวันที่ 29 เมษายน ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ตามที่ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอทราบแนวทางการแก้ไขและบทลงโทษของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา จำนวน 3 ราย ที่ตกเป็นจำเลย ในข้อหากระทำผิดกฎหมายใน มาตรา 112 และมาตรา 116 แห่งประทวลกฎหมายอาณา ซึ่งได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอาญาเพื่อขอประกันตัวนักศึกษาทั้ง 3 ราย

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีบัญชาให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงว่า จะสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ทั้ง 8 คนหรือไม่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ”

ต่อมาทีมข่าวเดอะทรูธ ยังตรวจสอบว่ากลุ่มอาจารย์ดังกล่าวนั้นมีใครบ้าง และได้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง ก็พบว่าเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก กลุ่มอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ และอาจารย์จาก ม.มหิดล เดินทางมาศาลเพื่อยื่นประกันตัว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน แกนนำกลุ่มราษฎร ซึ่งเพนกวินและรุ้งมีสถานะเป็นนักศึกษา ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ส่วนไผ่มีสถานะเป็นนักศึกษา ปริญญาโท ม.มหิดล

สำหรับรายชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี ,รศ.ดร. อนุสรณ์ อุณโน ,รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ,อาจารย์ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน ,อาจารย์ ชญานิษย์ พูลธรัตน์ ,อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ ส่วนอาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่  ดร.พัทธีรา นาคอุไรรัตน์ และอาจารย์อีกหนึ่งท่าน

ล่าสุดวันนี้ 19 พฤษภาคม 2564  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อดีตอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ่อของ “จอห์น วิญญู” ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวว่า

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำหนังสือตอบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯว่าจะไม่ดำเนินการสอบสวนอาจารย์ 7 คนที่ใช้ตำแหน่งยื่นของประกันตัวนักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีอาญาจากการชุมนุมทางการเมือง รวมทั้งข้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้เหตุผลว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนั้นไม่ผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ”