รัฐหนุนประกันภัยแบบไมโครฯช่วยธุรกิจไม่ช่วยลดอุบัติเหตุ-ติดโควิด?!? ประกันกลุ่ม 10 คน10บาท ช่วยลดภาระทางการเงินแต่ไม่แก้จิตสำนึก

521

ไอเดียเข้าท่าแต่แก้ปัญหาไม่ได้?  รัฐบาลห่วงใยประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์นี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือคปภ. มอบประกันภัยกลุ่ม 10 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุและโควิด-19 เป็นของขวัญคนไทย อุ่นใจในการเดินทาง ทำง่ายๆแค่รวมกลุ่มกันให้ครบ 10 คนยื่นเรื่องพิจารณาภายใน 24 ชม. เป็นหลักประกันว่าเจ็บป่วยไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือติดโควิดมีคนดูแล ได้ประโยชน์สองเด้งคือ ธุรกิจประกันภัยมีรายได้หมุนเวียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจในช่วงระบาดใหม่โควิด-19 และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายหลังเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็น การบาดเจ็บ -การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ-ป่วยติดเชื้อโควิด แต่ไม่อาจแก้ปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและ การติดเชื้อโควิด คือจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งเป็นต้นตอของการติดเชื้อโควิดและการเกิดอุบัติเหตุที่ทำสถิติสูงขึ้นต่อเนื่องไม่เคยลด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนและต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการแบกรับภาระความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงวันหยุดยาวทั่วประเทศ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก  

รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงานคปภ.)  ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พัฒนากรมธรรม์ “ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” (ไมโครอินชัวรันส์) โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท  จะได้รับความคุ้มครองดังนี้ 

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ความคุ้มครองที่ 1 กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการ ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท   

ความคุ้มครองที่ 2 กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท 

ความคุ้มครองที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากผลกระทบการฉีดวัคซีน  โควิด-19 โดยคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันภัยและมีการฉีดวัคซีนหลังทำประกันภัย จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท 

ความคุ้มครองที่ 4 ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันละ 300 บาท ไม่เกิน 20 วัน จะได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 6,000 บาท

ความคุ้มครองที่ 5 กรณีติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับคุ้มครอง 3,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยคือผู้ทำประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ถือกรมธรรม์ 

โดยเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยประชาชนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท สามารถร่วมกลุ่มกัน 10 คน  และซื้อได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 23 แห่ง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect ” 

“สถิติในช่วงสงกรานต์ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น จำนวนประชาชนเดินทางน้อยกว่าปีก่อนๆไปมาก แต่ยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 1,307 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,260 ราย และเสียชีวิต 167 ราย และในปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์ใช้รถ ใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เดินทางด้วยปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สำหรับประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยโดยรวมด้วย” นางสาวรัชดา กล่าว