เรื่องนี้ ไม่จบแน่? “ดร.เอนก” ลั่นดัง เหล่าอาจารย์มช. หนุนจาบจ้วงสถาบันฯ ที่มีอยู่น้อยนิด เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาให้ดี!!

2391

จากกรณีประเด็นร้อนแรงที่คณบดีและผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปรื้อเก็บงานศิลปะจัดวางของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น

ล่าสุดทางด้านนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ หรือ ดร.เอนก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้เปิดเผยถึงกรณีนี้ ที่คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ที่กำลังจัดแสดงอยู่ จนเกิดการเผชิญหน้าโต้เถียงกันรุนแรง และก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมอย่างกว้างขวาง ว่า ตนเห็นว่า คณบดีและผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน การกำกับ ดูแลสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย


อีกทั้งเป็นการปกป้องชื่อเสียงของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นการกระทำโดยชอบแล้ว และขอให้กำลังใจผู้บริหารทุกระดับของทุกมหาวิทยาลัย ที่ยืนหยัดรักษากฏหมาย ขอย้ำ ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรหรือใคร ก็ไม่ว่า รับได้ แต่ถ้าแตะ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถ้าไม่ฟัง เราไม่มีทางอื่น นอกจากต้องดำเนินการ เพราะทำผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญ และผิดจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ ตนเข้าใจดีเรื่องเสรีภาพ แต่เสรีภาพนั้น ไม่ว่าที่ไหนในโลก ต้องมีขอบเขต ใครที่ต้องการเสรีภาพที่สุดขั้ว ที่มากล้นกว่านี้ ก็ไม่ควรอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีใครบังคับให้อยู่ที่นี่

“อาจารย์ส่วนใหญ่พอใจในเสรีภาพวิชาการ แต่อาจารย์ส่วนน้อยนิด ถ้าไม่เชื่ออยากจะรุกล้ำอะไรมากกว่านี้ ตนก็เสียใจที่จะบอกว่าขอให้เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาก็แล้วกัน”


เมื่อวานนี้ (24 มี.ค.) กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าจดหมายเปิดผนึกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาคมมอชอ.-community oe MorChor ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง ขอเข้าพบผู้บริหารเพื่อทบทวนการออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีใจความระบุดังนี้

เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากกรณีที่มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการเก็บรื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อตั้งข้อซักถามต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือหากมีการดำเนินงานดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงอยากให้มีการจัดประชุมเพื่อพูดคุย ซักถามข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและความเข้าใจอันดีต่อกัน

สุดท้ายนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณา รับฟัง ชี้แจงด้วยจิตใจอันเป็นธรรมและดำเนินการโดยเร็ว

#สภานักศึกษาเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา