ศอปส. เตือน ปลดแอก หากเปลี่ยนหมุดราษฎรออก จะนำเยาวชนผู้รักชาติ เข้ายึดคืนทันที

6081

กลุ่ม ศอปส. แถลงการณ์ ยืนยัน หาก กลุ่มปลดแอก ยึดเขตพระราชฐาน เปลี่ยนหมุดหมายราษฎร จะนำมวลชนผู้รักชาติ เข้าบุกยึดคืนทันที

ในนามของตัวแทน ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) ระบุหากในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก มีการบุกยึดบริเวณลานพระบรมรูปฯ เข้าขุดหมุดหมายราษฎร ออก แล้ว ฝังหมุดหมายของคณะราษฎร แทน ทางกลุ่ม ศอปส. ประกาศชัดว่า จะไม่ยินยอม และจะนำกำลังกลุ่ม ศอปส. และประชาชนคนไทยที่ไม่เห็นด้วย เข้าบุกยึดคืน และขุดหมุดคณะราษฎรทิ้งทันที

เพราะเนื่องจากเหตุผล ดังนี้

  1. บริเวณดังกล่าวเป็นเขตพระราชฐาน ผู้ที่ทำมีจุกประสงค์ต้องการท้าทายอำนาจพระมหากษัตริย์ และท้ารัฐบาล ให้ใช้กำลังเข้าปะทะ และเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทย
  2. การท้าทายดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับ 3 ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ย่ำยีหัวใจของคนไทย

  1. เป็นความจริงที่เห็นได้ชัดว่าคณะราษฎรได้ก่อรัฐประหารแย่งอำนาจของพระมหากษัตริย์ ซึ่งต่อมาก็ได้แย่งอำนาจเข่นฆ่ากันเอง สร้างระบบการเมืองอำนาจนิยม หลอกใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ เป็นเบ้าหลอมของระบบเผด็จการทหาร และการเมืองสามานย์มาจนถึงปัจจุบัน หมุดคณะราษฎร์ไม่ใช่หมุดหมายของประชาธิปไตย แต่เป็นหมุดหมายของอวมงคล ของคณาธิปไตยและรากเหง้าของเผด็จการที่ชั่วช้า
  2. หมุดใหม่ที่เปลี่ยนเป็นคาถาภาษิตของมหาจักรีวงศ์ ระบุให้ทุกคนนับถือในพระรัตนตรัย ในรัฐ ในวงศ์ตระกูล มีจิตซื่อตรงต่อพระราชา จะทำให้รัฐของตนเองเจริญยิ่ง ประเทศสยามเจริญยั่งยืน ประชาชนสุขสันต์หน้าใส เป็นพลังของแผ่นดิน ซึ่งเป็นหมุดหมายของความสวัสดีมงคลของประชาชน ชาติ แผ่นดิน

ดั้งนั้น ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมต้องการยึดเขตพระราชฐานเพื่อเปลี่ยนหมุดหมายมงคล และฝังหมุดอวมงคลลงไปแทน ศอปส. จึงไม่อาจยอมได้ และจะนำกำลังประชาชนผู้จงรักภักดีเข้ายึดคืนทันที