เปิดรายชื่อ 9 ส.ส.ก้าวไกลไม่ลงนามแก้ 112 เทียบชัด 44 ส.ส. ลงชื่อจาบจ้วง แต่ยังกล้าขอรับเครื่องราชฯ

2836

หลังจากที่มีประเด็นการยื่นยกเลิกม.112 ที่นำโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล จนต่อมาทางด้านหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ได้นำกลุ่มไทยภักดี ยื่น 1 แสนรายชื่อประชาชน ที่ต้องการค้านแก้ ม.112

ล่าสุดมีรายงานว่า 9 ส.ส.ก้าวไกล ยื่นไม่ขอแก้มาตรา 112 นี้ ประกอบไปด้วย

1. นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ

2. นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3. นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4. น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม.

5. นายทศพร ทองศิริ ส.ส.กทม.

6. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม.

7. นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี

8. นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย

9. นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย

โดยทางด้านายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์ ตาม ป.อาญา ม.112 การหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ และการหมิ่นประมาทบุคคล ของพรรคก้าวไกล ว่าที่ตนไม่ได้ร่วมลงนามด้วยนั้น เรื่องนี้ทางพรรคเข้าใจ ให้เอกสิทธิ์ส.ส. เหตุที่ไม่ลงนามด้วย เพราะมองในแง่หลักการ บางอย่างยังไม่ถึงเวลา ตามหลักการกฎหมายแม้จะเขียนออกมา แต่ถ้าคนไม่ได้ทำผิด ก็ไม่เป็นปัญหาต่อคนนั้น ๆ

อีกทั้งขนบธรรมเนียมแต่ละประเทศ แตกต่างกัน ประเทศไทยมีระเบียบการปกครองเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะพิเศษ การเสนอกฎหมายดังกล่าว พรรคก้าวไกลก็มีหลักการ เหตุผลในส่วนของพรรค ส่วนส.ส.ที่ไม่ได้ลงนามด้วยทั้งหมด 9 คน ไม่ได้มีปัญหาอะไร ส่วนทางพรรคเข้าใจ เพื่อนส.ส.ที่ไม่ได้ร่วมลงนามนั้น เป็นใครบ้าง ตนไม่ทราบ เพราะถือว่าโดยมารยาทเรา ไม่ควรบอกชื่อเขา เรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัว

“ที่ถามว่า การไม่ลงนามด้วยกับทางพรรค จะถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือไม่นั้น เท่าที่พบกับหัวหน้าพรรค คนอื่น ๆ ไม่มีปฏิกิริยาอะไร ยังพูดคุยกันด้วยดี ทุกคนเข้าใจ ก่อนหน้าก็ไม่เคยฝืนมติพรรค เพียงแต่บางเรื่องก็ขอเอาเหตุผล หลักการเป็นหลัก แม้ความคิดเห็นกรณีนี้ จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลบ้าง เข้าใจได้ เราเป็นบุคคลสาธารณะ จึงถูกวิจารณ์ได้ในเรื่องความเห็นต่าง”

และเมื่อย้อนมาดูรายชื่อ ส.ส.ที่ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 112 เป็น ส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งหมด จำนวน 44 คน ดังนี้

1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

2. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4. น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี

5. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

6. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ

7. น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

8. พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

9. นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.

11. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.

12. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

13. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก

14. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

15. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

16. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

17. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

18. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม.

19. น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

20. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม

21. นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

22. นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

23. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม.

24. นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร

25. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา

26. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี

27. นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

28. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

29. นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

30. นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

31. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

32. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

33. นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด

34. นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

35. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

36. น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

37. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

38. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

39. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

40. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

41. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

42. นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ

43. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

44. นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

อย่างไรก็ตามพบว่ารายชื่อจาก 44 คน ข้างต้น ในนั้นก็มีจำนวนหลายคน ที่ยื่นขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และในประเด็นนี้นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งคำถามถึงตรรกะสุดย้อนแย้งด้วยว่า ในเมื่อพรรคก้าวไกล มีแนวทางชัดเจนว่าสนับสนุนกลุ่มม็อบราษฎร และมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อสถาบัน ถึงขนาดยื่นแก้ไขม.112 แล้วเหตุใดถึงยื่นเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และที่ผ่านมาทั้งนักวิชาการชื่อดัง

หรือรวมไปถึงบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ตั้งคำถามว่า มาตรา 112 ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน นอกจากคนนั้นที่จะคิดไม่ดีต่อสถาบันฯ เขาถึงได้เดือดร้อน ดิ้นพล่านจะต้องยกเลิก และอยากให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ