“หมอทวีศิลป์” ประกาศชัด เคาท์ดาวน์งานปีใหม่ยังจัดได้ พร้อมเปิดรายละเอียด 4 โซน จังหวัดเสี่ยงโควิด-19

2281

วันที่ 24 ธ.ค.63  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.วันนี้ไม่ได้หารือถึงการใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศเหมือนกับที่เคยใช้มาในการระบาดรอบแรก

แต่ให้แบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกเป็น 4 พื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการให้เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ โดยมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตามกรอบที่ ศบค.กำหนด ได้แก่

1.พื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีมากกว่า 1 พื้นที่ เช่น จ.สมุทรสาคร ซึ่งจะให้มีการจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น, ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด, ควบคุมการเข้า-ออก ยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น, ให้จัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัดและสายตรวจ เพื่อให้การควบคุมการเข้า-ออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม อย่างเต็มขีดความสามารถ

2.พื้นที่สีส้ม เป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาทิ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กทม.(เฉพาะฝั่งตะวันตก) กำหนดให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ, สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดดำเนินการ, เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่สีแดง

หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ, ให้พิจารณาจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม, ให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานกระกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่, ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม, ให้ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดง ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

3.พื้นที่สีเหลือง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ อาทิ สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต กำแพงเพชร ชัยนาท

4.พื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีจะมีเชื้อ ได้แก่ จังหวัดอื่นๆที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

 สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก พื้นที่สีแดงให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ พื้นที่สีส้ม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคย หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

ส่วนพื้นที่สีเหลือง และพื้นที่สีเขียว สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง ทั้งนี้ สามารถหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม.ได้

ขณะเดียวกัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลสถานการณ์อย่างเต็มที่ และมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขดูแลได้ โดยมีการแบ่งสีตามพื้นที่ รายจังหวัด บางตำบล บางชุมชน  โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผบ.หน่วยทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ช่วยดูแลสถานการณ์ ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีน เพราะต้องดูแลเศรฐกิจ  “ส่วนจะล็อดาวน์หรือไม่ก็ต้องดูแลสถานการณ์ในทุกมิติ นายกรัฐมนตรีห่วงใยทุกคน รักทุกคนนะจ๊ะ และขออย่ารังเกียจชาวสมุทรสาคร เพราะเป็นเพียงบางพื้นที่บางตำบลเท่านั้น ส่วนงานปีใหม่สามารถจัดได้ แต่ต้องรู้ที่ไปที่มาของผู้ร่วมงาน”